- Noe må gjøres med Oslofjorden
Knut Adolfsen, Horten
Publisert 13.07.2016 11:12
Oppdatert 13.07.2016 13:10
- Noe må gjøres med Oslofjorden
Interessen for å øke, og i noen tilfeller få tilbake fiskebestander i Oslofjorden og Drammensfjorden, er heller laber, mener artikkelforfatteren. Foto: ROMAOSLO/iStockphoto.
DEBATTINNLEGG: Kan Oslofjorden og Drammensfjorden lære av fiskeforvaltningen i Florida, spør artikkelforfatteren.

​​​​Da man etter noen gylne tiår for yrke- og sportsfiskere i havet rundt Florida oppdaget at fisk og skalldyr var i ferd med å bli borte, ble det fort spørsmål om hvem som hadde skylda. Yrkes- og sportsfiskerne fant felles trøst i tesen om naturlige svingninger og hadde klimaendringene vært «oppfunnet», hadde de fått en sentral plass. Delstatsregjeringen så at her tapte man masse penger. De satte ned en ekspertgruppe som fikk i oppdrag å se på alle forhold rundt uttak og tilvekst. Skal man forske, trengs penger. De foreslo å innføre en fiskerlisens på 30 dollar pr. år for alle som skulle fiske i Florida. Å betale for å fiske i havet skapte ramaskrik. Lisensen ble vedtatt med knapt flertall. Deretter foreslo man å redusere fangstene med 60 prosent for alle. Det medførte enda mer bråk. Yrkesfiskerne tok saken til domstol og tapte. 

 Forvaltningsgrepene har blitt en suksess større enn noen hadde regnet med. Yrke- og sportsfisket har tredoblet sine inntekter til henholdsvis 5,5 og 13 milliarder dollar pr. år. Og best av alt; havet er fullt av liv. Mange andre stater ønsker å kopiere suksessoppskriften. Man har skjønt noe så enkelt som at bærekraft betyr at man høster av et overskudd. Man fant blant annet ut at å tråle en kilo reker, tok livet av fem kilo fisk. Ingen grunn til å fortsette med det!  

Her i landet får forskere aller nådigst disponere små områder hvor de med forskjellig vern, fra totalt fiskeforbud til fiske med lett redskap, kan se hva som skjer. At slike områder har en mer positiv utvikling enn områdene rundt, trenger man ikke å være rakettforsker for å forstå.

I Øresund har vi et utmerket eksempel på hva en ny forvaltning kan føre til. Tråling er forbudt og garnfisket er godt regulert. Det har ført til at sundet er en oase i et ellers fisketomt område. Det genererer penger, både i form av verdien på fiskefangsten, men i enda større grad fra sportsfisket. Svenskene har også et spennende prosjekt på gang i åtte små fjorder på Vestkysten, hvor de forsøker å få fisken tilbake. Dette er fjorder som tidligere hadde et rikt fiske, men som ble rasert av overfiske. Nå vender livet tilbake også her, takket være vernetiltak, hvor blant annet all torsk må settes tilbake. Til tross for dette øker torskebestanden langsomt.

Vi som jobber for vern i deler av Oslofjorden og Drammensfjorden, ser at interessen for å øke, og i noen tilfeller få tilbake fiskebestander, er mer enn laber. I de ti årene jeg har prøvd å spre ideen har jeg ikke møtt noen som ikke mener at noe må gjøres. Å gjøre noe i praksis, er noe annet. Vi har havressurslov som slår fast at de ville marine ressursene tilhører fellesskapet. Det virker som om alle tror at dersom man vedtar å verne noe i havet, så er dette ensbetydende med økonomisk tap. Sannheten er stikk motsatt. Florida bør være et eksempel godt nok.

Ingar Heum i sportsfiskeutvalget i NJFF skrev i sin utmerkede bok om Oslofjorden at den bør få vern på linje med Hardangervidda. Nye tanker er ikke farlig. Det er derimot dagens likegyldighet til landets viktigste fiskeområde.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.