Dette må du vite om ettersøk
Leif Haug
Publisert 30.07.2018 13:33
Oppdatert 06.08.2018 08:21
Dette må du vite om ettersøk
Bukkejakta er like om hjørnet, deretter følger premieredagene for hjort og elg. Har du klart for deg rutinene du plikter å følge ved en eventuell skadeskyting?

1

Hva må jeg gjøre før jakta?

Du må sørge for å ha tilgang på en godkjent ettersøkshund. Fra og med jaktåret 1994/95 har dette vært et krav for alle som skal jakte elg, hjort eller rådyr. ​

2

Hva om jeg ikke har en godkjent ettersøkshund selv?

Da må du tegne skriftlig avtale med en godkjent ettersøksekvipasje, altså en hund og hundefører som har bestått de offisielle godkjenningsprøvene. 

3

Hvor finner jeg godkjente ettersøksekvipasjer?

Norsk Kennel Klub forestår registreringen av alle godkjente ettersøkshunder. I deres ettersøkshundregister finner du en oversikt over alle godkjente hunder i din region. Mange steder har man opprettet såkalte ettersøksringer, som det er mulig å tegne avtale med. Sjekk eventuelt om dette finnes i din lokale JFF-forening. Skjema for ettersøksavtale finner du blant annet på NJFFs jakthundsider og på www.miljodirektoratet/jakthund

Prisen på en ettersøksavtale varierer gjerne fra 250–500 kroner.

4

Når er man forpliktet til å starte et formelt ettersøk?

Har du skutt mot et dyr, skal du anse det som truffet inntil du har forvisset deg om det motsatte. Dersom du ikke finner det påskutte dyret gjennom den umiddelbare undersøkelsen av og rundt skuddstedet, skal ettersøk med bruk av godkjent ettersøksekvipasje iverksettes. (Se for øvrig uttalelse fra Miljødirektoratet i egen rammesak.)

5

Hvor raskt må en ettersøksekvipasje kunne være på plass?

Lovverket krever at den du gjør avtale med, må kunne bringe hunden til skuddstedet innenfor «et rimelig tidsrom etter påskyting». I Miljødirektoratets kommentarer til forskriften, er dette tidsrommet satt til fire timer. Dersom du bruker en time på å konstatere at et ettersøk er påkrevd, har man altså tre timer igjen på å få hunden til skuddstedet.

6

Må noen varsles dersom dyret ikke blir funnet?

Ja. Dersom dyret ikke blir funnet, skal skadeskytingen meldes fra til jaktrettshaver og kommunen eller politimyndighet ved utløpet av den dagen skadeskytingen fant sted. Jegeren/jaktlaget skal fortsette ettersøket ut neste dag. Dette gjelder om det påskutte dyret oppholder seg innenfor eget vald, uavhengig av jaktfelt. Resultatet av dette ettersøket meldes også til kommunen, som så avgjør om du eller jaktlaget skal pålegges videre ettersøk, eller om det skal avsluttes.

7

Hva innebærer forfølgingsretten?

Forfølgingsretten i viltloven §34 gir jeger og jaktlag under lovlig ettersøk rett til å fortsette ettersøket inn på nabovald. Denne retten opphører ved utgangen av den dagen viltet kom inn på annet vald.

8

Kan man bruke kunstig lys, som f.eks. hodelykt/lommelykt under et ettersøk?

Ikke uten videre. Før kunstig lys eventuelt benyttes, skal jegeren varsle kommune, jaktrettshaver/grunneier og politi. Dersom en slik forhåndsvarsling av ulike årsaker vil forsinke ettersøket vesentlig, kan en begrunnet melding om bruk av kunstig lys sendes umiddelbart etter avsluttet søk.Meldingen bør som minimum inneholde opplysning om jaktområde og hvem jegeren er. 

9

Kan jeg eller andre på laget jakte videre mens et ettersøk pågår?

Nei. For å konsentrere innsatsen om ettersøket, skal verken vedkommende jeger eller det jaktlaget han tilhører oppta jakt på nye dyr mens ettersøket pågår. Dette gjelder uavhengig av om jaktlaget som skadeskjøt deltar i ettersøket eller ikke. Jegere på andre jaktfelt på valdet har ikke dette pålegget. Disse bør imidlertid varsles snarest mulig om skadeskytingen.

10

Hva skal til for å friskmelde et dyr man har løsnet skudd mot?

Ifølge Miljødirektoratet kan man aldri friskmelde et dyr som er konstatert såret. Da er det fullt ettersøk som skal foregå så lenge som nødvendig. Uttrykket friskmelding kan altså ikke knyttes opp mot dyr som er konstatert skadet. Friskmelding kan bare skje hvis det gjennom umiddelbar observasjon eller ved skuddplassundersøkelse er helt klart at skuddet ikke har truffet.

Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.