Elgforvaltning: Fastlåst på Hurum
Torgeir W. Skancke
Publisert 14.03.2018 14:52
Oppdatert 17.03.2018 09:32
Elgforvaltning: Fastlåst på Hurum
Grunneierne på Hurum i nedre Buskerud er i en fastlåst konflikt om forvaltning av elgbestanden. Illustrasjonsfoto: reimphoto/iStockphoto
Det er nesten ikke elg, og den må fredes. Feil. Det er for mye elg med lave vekter, og må skytes mer. Slik har grunneierne på Hurum kranglet i to år, og det er ingen tegn til bedring.

- Denne saken er helt absurd. Det må antakelig komme noen utenfra og ta over dette, sier

Linda Mathiesen i Sæthre Bruk AS.

Hun er så oppgitt over motparten, representantene for storvaldet Hurumhalvøya Øst og Vest, at hun mener samarbeid er umulig.

Det var i 2016 at flertallet i storvaldet gikk inn for å frede elgen i to år. En av pådriverne for fredning, Ola Eltorn, kalte antallet elg "alarmerende lavt". Mindretallet, Sæthre Bruk AS og Statskog, var så uenige i fredningsvedtaket at de trakk seg ut av storvaldet.

- Hvordan vurderer du situasjonen i dag, to år seinere, Linda Mathiesen?

- Slaktevektene er fremdeles ekstremt lave. I fjor høst skjøt vi kalv på 45 kilo, ku på 145, og to voksne okser på hhv. 125 og 145 kilo. Mht beitegrunnlaget, avventer vi fremdeles resultatene av årets taksering, sier hun.

Ingen løsning

Sæthre Bruk og Statskog som ikke ønsket noen fredning, gjenopptok jakta i 2017. Dette førte til at de gjenværende grunneierne i storvaldet gjorde det samme.  

Fredningspådriver Ola Eltorn er lei seg for at Sæthre og Statskog meldte seg ut av storvaldet. Han ønsker at man finner sammen for å bygge opp bestanden i fellesskap.

- Under helikoptertelling observerte vi 22 elg, og anslo bestanden til 45 elger på 140 000 mål.

Men selv etter helikoptertelling betviler altså enkelte resultatet. 

- Hvordan er beitegrunnlaget etter din oppfatning?

- Det er mer enn nok av beite. Problemet er at det jaktes for hardt, og at det skytes for mange av de største dyra. I tillegg er det antakelig innalv, mener han.

- Dere valgte også å ta opp igjen jakta i 2017, men skjøt selv kun voksne dyr, og ingen kalver?

- Ja, men det er fordi det ikke var noen kalver å skyte. Det er jo ingen vits i å frede når andre tar av det samme fruktfatet, sier han.

Det ser altså ikke ut til å bli noen løsning på konflikten på Hurum med det første. ​

Lave kalvevekter ved Oslofjorden

Utmarkskonsulent Håkon Bergø ved landbrukskontoret Lier, Røyken og Hurum, ønsker ikke å ta stilling i konflikten, men påpeker at kalvevektene i Buskerud er lavere desto nært Oslofjorden enn i innlandet. Forskjellen er markant. Det betyr at det kan være faktorer som påvirker dyras kondisjon som man ikke har full oversikt over i dag, som f.eks. vintertemperatur.

Bergø forteller videre at elgbeitene på Hurumhalvøya har bedret seg parallelt med at elgbestanden har vært senket. En taksering på de utmeldte eiendommene i 2016 konkluderte med at beitetrykket generelt var lavt, men at det lokalt fortsatt var trykk på ROS-artene rogn, osp og selje. ​


Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.