Grenseløst viltprosjekt
Ole Kirkemo
Publisert 29.05.2018 10:27
Oppdatert 29.05.2018 22:59
Grenseløst viltprosjekt
Økt tetthet av ulv har fått konsekvenser for elgjakta, på begge sider av grensen. Prosjektet «Grensevilt» vil forhåpentlig gi en bedre forvaltning i både Norge og Sverige. Foto: HoleInTheBucket/iStockphoto
Norge og Sverige starter et samarbeid om elg- og rovdyrforvaltningen i grensetraktene i Hedmark.

– Viltet trekker over grensa, mens det er tette skott mellom landenes forvaltning. Statskog eier store arealer i det aktuelle området, og dermed kan vi bidra til bedre løsninger enn vi har i dag, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget i en pressemelding.

Prosjektet «Grensevilt» eies av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Høgskolen i Innlandet (HINN). Målet er å legge et solid grunnlag for en bedre grenseoverskridende og konfliktreduserende flerartsforvaltning av elg, ulv og jerv i Indre Skandinavia, sør for det samiske tamreinområdet. 

Elgen sentral 

Prosjektleder Barbara Zimmermann ved Høgskolen i Innlandet er glad for at prosjektet nå endelig er kommet i gang, og at Statskog og en lang rekke andre organisasjoner blir med i dette nybrottsarbeidet.

– Elg står sentralt i prosjektet. Den trekker over lange avstander på tvers av administrative grenser og fører til en ujevn fordeling av goder i form av jakt og problemer med beiteskader. Store endringer i elgavskyting, fortetting av ulvebestanden og jervens tilbakekomst til skoglandskapet i de siste årene gjør at vi trenger mer kunnskap og samarbeid på tvers av riksgrensa, sier Zimmermann.

– Konfliktnivået rundt rovdyrene er høyt og krever økt samarbeid. At også lokale interesser involveres og at vi kan se dette på tvers av landegrensene er svært verdifullt, påpeker Jo Inge Breisjøberget.​

Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.