Grundig guide for småviltjegeren
Leif Ø. Haug
Publisert 30.10.2017 11:19
Oppdatert 30.10.2017 11:19
Som jegere kreves det at vi kjenner vårt bytte, og kan skille mellom jaktbare og ikke jaktbare arter. Vi må kunne bestemme kjønn og i mange tilfeller også alder. Jegerprøveopplæringen gir kommende jegere i så henseende en grunnleggende innføring.
Grundig guide for småviltjegeren

Vil man lære enda mer, og bli ekspert på sitt felt, kan det være behov for videre fordypning.

I boken Småviltguiden – Artskunnskap for jegere, tar forfatter Bjørn Olav Tveit og illustratør Øivind Egeland en særdeles grundig gjennomgang av våre minste viltarter. Gjennom detaljerte og naturtro tegninger og akvareller, vises de ulike artene (inkludert forvekslingsarter) i sammenliknbare positurer, der alle de viktigste kjennetegnene kommer tydelig fram. Boken tar i tillegg for seg artenes typiske leveområder og atferd.

Bjørn Olav Tveit er, foruten å være ivrig jeger, kjent for sin ekspertise innen artskunnskap, og sitter i dag i Norsk Ornitologisk Forenings Sjeldenhetskomité. Øivind Egeland er blant våre mest anerkjente naturkunstnere. Ved å slå sine pjalter sammen, har de her kommet opp med et godt supplement til jegerprøvelitteraturen. Og jeg tar neppe mye feil om jeg hevder at også erfarne småviltjegere vil kunne lære noe nytt.

Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.