Imponerende om villreinen
Ole Kirkemo
Publisert 02.12.2016 15:01
Oppdatert 09.12.2016 00:29
«Villreinen – biologi – historie – forvaltning» er en murstein av en bok, som er matnyttig for deg som ønsker å prøve jakta på Norges tak.
Imponerende om villreinen
Tor Punsvik & Co har skrevet en av de beste populærvitenskapelige bøkene vi har lest innen vår genre på lang tid.

​​​​Den som retter blikket ut over den norske fjellheimen, kan fort undre seg over at det er mulig å leve her. Dette er arenaen for noen av Nordens mest hardføre arter, tusen meter over havet. Villreinen er da også selve urtidsdyret i det norske høyfjellet, vill fjellrein er vi alene om å huse på det europeiske fastlandet. Og uten forkleinelse for elg, hjort og rådyr – det er villreinen som er det norske hjorteviltet. 

Villreinen er dessuten et villmarkssymbol på linje med villaksen, som vi har spesielle forpliktelser til å ivareta.

«Villreinen – biologi – historie – forvaltning» er en murstein av en bok (450 sider) i praktbokformat. Den er i så henseende et viktig bidrag for å holde oppmerksomheten oppe for en art som gjennom sitt nomadiske levesett presses fra alle kanter.  

Store deler av «eliteserielaget» innen forskning og forvaltning av villreinen er da også på ballen. Boka tar for seg biologi, fysiologi, sykdom, genetikk, mv., emner som nærmest synes obligatorisk når våre ulike viltarter havner mellom stive permer. Det er imidlertid dypdykket i våre 23 villreinområder, som omfatter nærmere 200 sider, som er bokas store styrke, og det mest matnyttige for deg som villreinjeger, eller som har et ønske om å prøve jakta på «Norges tak». Her har Tor Punsvik, til daglig viltforvalter i Agder, og bokas hovedredaktør, gjort en formidabel jobb, med bistand fra kjennere av de enkelte villreinområder. Supplert av en rekke gode kart, begripelige figurer og tabeller, framstår boka forbilledlig. Selv lesere som er godt bevandret i villreinens verden vil finne interessant stoff fra de ulike villreinfjellene i Sør-Norge.

Det historiske materialet, fra jernalderens dyregraver og fram til dagens jaktforvaltning, er også imponerende, igjen gjennom suverene illustrasjoner. Tor Punsvik & Co har helt enkelt skrevet en av de beste populærvitenskapelige bøkene innen vår genre jeg har lest på lang tid.

Honnør også til det etter hvert så tradisjonsrike Friluftsforlaget i Arendal, som i et stadig tøffere bokmarked våger å satse på denne type utgivelser.

Venner av villreinen og jakta på fjellets nomade, har fått julegaven servert.

Villreinen – biologi – historie – forvaltning
Tor Punsvik/Johan Christian Frøstrup, hovedredaktører
448 sider
450 kroner
ISBN: 978-82-91495-62-0
Friluftsforlaget    

Les mer om:
- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.