KLDs lovforslag slaktes
Lars Reitan
Publisert 31.03.2017 11:39
Oppdatert 31.03.2017 11:46
KLDs lovforslag slaktes
Adm.dir. Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund, uttrykte stor misnøye over departementets håndtering av ulvesaken på ulveseminaret på Grand Hotel i Oslo.
KLDs lovforslag slaktes
Advokat Stein Erik Stinessen hevder dagens lovverk gir rom for å gjennomføre Stortingets ulvevedtak.
Klima- og miljøminister Vidar Helgesens lovforslag sikrer ikke gjennomføring av Stortingets ulvevedtak. Det betyr slutt på ulvejakta og vil føre til mer frustrasjon, ifølge generalsekretær Espen Søilen i NJFF.

​Klima- og miljødepartementets (KLD) forslag om å endre naturmangfoldloven, har møtt kritikk fra flere hold.
I mars arrangerte NJFF og Skogeierforbundet, samt en rekke andre organisasjoner, et seminar om tolkningen av lovverket i ulvesaken.
Organisasjonene mener det er unødvendig å endre loven for å etterleve Stortingets vedtak. Nå ønsker de en klar begrunnelse for hvorfor Naturmangfoldlovens § 18c ikke skal kunne hjemle lisensfelling, da Stortinget tydelig har gitt regjeringa beskjed om å se på hvordan allmenne interesser kan vektlegges, for å begrunne lisensjakt på ulv.

Mistillit

Under seminaret, forklarte advokat Stein Erik Stinessen at verken Bernkonvensjonen eller naturmangfoldloven begrenser det juridiske handlingsrommet som ulveforliket bygger på.
– Jeg tror det handler om mistillit til rovviltnemndene, og finner ingen saklig grunn til at man ikke skal innlemme hele naturmangfoldlovens paragraf 18.
Generalsekretær i NJFF, Espen Søilen, påpeker at statsråden når som helst kan endre rovviltforskriften, men tror neppe det skjer før saken behandles i Stortinget 21. april.
– Stortingets behandling av saken kommer etter at lisensjakta er slutt. Konsekvensene er at ulvebestanden blir stor, samtidig er det uforutsigbart hvordan dette vil slå ut, konstaterer Søilen. 

Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.