Kronikk: Forvalter for fellesskapet
Trond Gunnar Skillingstad, Kommunikasjonssjef i Statskog
Publisert 14.02.2017 12:50
Oppdatert 14.02.2017 12:50
Kronikk: Forvalter for fellesskapet
Statskog er statens grunneierspesialist og skal blant annet legge til rette for unike friluftsopplevelser i norsk natur, som her i Njardarheim. Foto: Frank Haughom.
Statskog er statens verktøy for å ivareta og utvikle felles eiendomsverdier på vegne av det norske folk. Det er dømt til å skape debatt.

Noen mener Statskog selger for lite eiendom, mens andre mener at vi selger for mye. Mange mener at de betaler for mye for festetomt og jaktterreng, mens andre mener at staten burde få mer penger ut av alle verdiene som 59 millioner dekar representerer. Men Statskog styres ikke gjennom at vi selv tar temperaturen på den løpende samfunnsdebatten. Vår retning avgjøres i vedtekter, lover, retningslinjer og vedtak i foretaksmøtet.

Mye fjell
Navnet «Statskog» kan gi feilkoblinger. Sannheten er at 80 prosent av Statskogs eiendommer ligger over tregrensa, og nesten halvparten er vernet. Områdene krever likevel at vi som grunneier bruker betydelige ressurser, samtidig som inntektene som regel er relativt små.

Grunneierrollen på disse områdene gir ikke store økonomiske verdier, men gir folk tilgang til jakt- og fiske. Dessuten bidrar arbeidet til å sikre områdene i fellesskapets eie.

Trekker lodd
I våre terreng stiller alle jegere likt. Er områdene spesielt attraktive, trekker vi lodd mellom interesserte jegere. Vi gjør altså ikke forskjell på folk. I tillegg skal vi ha priser som gjør det mulig for de aller fleste å bruke våre tilbud. Men vi kan heller ikke dumpe prisene eller gi bort jaktmuligheter. Da ville vi ødelegge for andre som forsøker å skape næring ut av utmarksressurser.

Det forretningsmessige grunnlaget er klarere innen Statskogs eiendomsforvaltning. Vi forholder oss til reelle tomteverdier ved salg, feste og innløsing, gjerne etter vurdering fra uavhengig takstmann. Hvis vi valgte å gå lavere enn reelle tomteverdier, ville vi gi bort fellesskapets verdier til enkeltpersoner. Det er ikke i nærheten av å være Statskogs mandat.

Aktør i grønt skifte
Siden det er så mange små skogeiere i Norge, er Statskog landets største skogeier med sine seks prosent av all produktiv skog. Det gir jakt- og fiskemuligheter for folk flest. I tillegg gir det sikre leveranser til norske sagbruk, utvikling av verdensledende teknologi og ikke minst bærekraft i moderne skogsdrift. Her opererer Statskog som kommersiell og langsiktig skogeier, og spiller en rolle i det grønne skiftet.

Kjøp og salg av eiendom
Statskog ønsket i 2010 å kjøpe skogeiendommer fra Orkla på til sammen 1,1 millioner dekar. Stortinget gjorde dette mulig gjennom vedtak om finansiering. Oppkjøpet åpnet for omfattende salg av spredte skogeiendommer som Statskog eide fra før. Arronderingssalget skjer etter kriterier vedtatt i foretaksmøtet, og har bidratt til å effektivisere Statskogs drift. Samtidig har det styrket næringsgrunnlaget for lokale skogeiere. Så langt har Statskog solgt om lag 0,4 millioner dekar. Eiendommene er stort sett kjøpt av lokale gårdbrukere.

Børs og katedral
Statskog skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og legge til rette for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur. Vi utfører også myndighetsoppgaver etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Gjennom eierskapet har staten mulighet til å nå ulike politiske mål knyttet til forvaltningen av skog- og utmarksarealer.

Spenningen mellom børs og katedral på fellesskapets eiendom er en naturlig del av samfunnsdebatten. Heldigvis. For det betyr jo at verdiene vi forvalter og valgene vi gjør er viktig for folk.​

Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.