Kunsten å telle laks
Atle Skjelde
Publisert 12.12.2017 14:10
Oppdatert 12.12.2017 14:15
Kunsten å telle laks
I Norge telles gytefisken i ca. 150 lakseelver. Vi var flue på veggen da Dale JFL og NJFF- Hordaland trommet sammen til gytefisktellekurs i Daleelva i oktober.

– Husk å være rolige. Fisken bør ikke skremmes eller stresses. Gi laksen rom og tid, slik at den ikke svømmer opp og ned i elva. Da risikerer dere dobbelttelling, formaner Tore Wiers fra UNI Research, mens de ti kursdeltakerne åler seg ned i pinetrange tørrdrakter. 

Wiers er faglig ansvarlig for det populære gytefisktellekurset i Daleelva i Hordaland, som i høst gikk av stabelen for 12. år på rad.    

Snart skal gjengen snorkle og drive i overflaten og telle gytefisk. Overfor Jakt & Fiske påpeker kurslederen at sikkerheten står i høysete. Derfor benyttes f.eks. aldri dykkerflasker eller tau i elva.  

– Hvis vi ønsker å dykke i de dypeste hølene, ikler vi oss våtdrakter, blybelter og svømmeføtter. Forutsetningen for gytefisktelling er uansett lav vannføring og god sikt, understreker han.  

Tjukt av fisk

Kort fortalt handler metoden om at deltakerne skal drive parallelt nedover elva. Fiskeobservasjonene skal noteres fortløpende etter nærmere angitte størrelseskategorier. Videre skal det om mulig skilles mellom rømt oppdrettslaks og villaks.

Det vil imidlertid være vanskelig å få med seg rubbel og bit ved slike gytefisktellinger. Noen fisker vil sannsynligvis klare å gjemme seg for dykkerne, særlig i vannrike elveavsnitt og i dype kulper.  

– Det er derfor rimelig å anta at gytefisktelling ved snorkling vil gi minimumsestimater av bestanden, påpeker Wiers. 

Daleelva er svært velegnet til gytefisktellekurs fordi det benyttes et stilleflytende parti av elva ovenfor kraftstasjonen. Der står det alltid tjukt av laks og sjøørret, ifølge kurslederen.    

Harpun på ryggen

Lakseforskerne fra UNI Research starter tellesesongen i Eidselva i Nordfjord og dykker i ca. 50 elver sørover til Agder, inkludert tungvektere som Suldalslågen og Lærdalselva.  

– Vi begynner alltid i elver uten innsjøer. I laksevassdrag med innsjøer vil laksen først være å finne på gyteplassene i november, forteller Wiers.  

Fordi sjøørreten i snitt gyter tre uker før laksen, vil forskerne drivtelle mange av elvene to ganger.

– Vi har full fokus på uttak av rømt oppdrettslaks helt fram til gytingen starter. I en del elver svømmer vi således med harpun på ryggen og skyter oppdrettslaksen etter hvert, forteller han.     

Årets gytefisktellekurs i Daleelva ble for øvrig utvidet med én dag. Da sto uttak av oppdrettslaks og stamfiskfangst ved bruk av not på programmet.   

Nota strekkes

Gårsdagen gikk med til teoriundervisning. Størst interesse vakte bolken om kjønnsbestemmelse av junilaks.

– Ja, hvordan kjønnsbestemmes egentlig junilaksen? 

– Foruten å ha en buttere hodeform, vil gattfinnen på hunnlaksen ha en vinkel på undersiden, noe hannlaksen mangler.  

Så er vi i gang: Først snorkles, telles og noteres det etter alle kunstens regler, før nota strekkes over elva og snurpes sammen. Villige hjelpere bærer fisk til klekkeriet.  

Inge Sandven fra Dale JFL tar imot stamfisken. Han beskriver sjøørretbestanden i elva som god, mens laksebestanden må ha hjelp.

– Daleelva er en av få elver med gytebestandsmål på sjøørret. Gytefisktellingen viser at det står ca. 1000 sjøørret på elva, smiler han.

Genforurensning

Dale JFL samarbeider tett med NINA om genetikk, som er avgjørende i kultiveringsarbeidet.   

– Frem til i dag har vi 54 stamlaks i anlegget. DNA- prøver viser at kun 60 prosent av disse har «godkjente» gener, sier han og legger til at 16 hunnlaks og like mange hannlaks skal strykes i høst.

Sandven framhever den store dugnadsviljen i foreningen.

– Vi har modernisert hele klekkerianlegget med økonomisk støtte fra BKK og Trond Mohn.

Stamfisken oppbevarer vi i en gammel ombygd kraftstasjonstunnel som har lysregulering og vannpropell.

Kenneth Halland fra Arna Sportsfiskarlag haster inn på klekkeriet med en ladning stamfisk. Han har deltatt på kurset tidligere og har bare godord å melde.  

– Jeg satte særlig pris på sikkerhetsfokuset. Drivtelling kan være farlig, særlig i strie vestlandselver, sier han. ​

Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.