Mattilsynet kan gi tillatelse
Atle Skjelde
Publisert 19.02.2018 14:21
Oppdatert 19.02.2018 14:21
Mattilsynet kan gi tillatelse
For tiden er det forbud mot fôring av hjortevilt, men det er likevel mulig å søke, og få tillatelse av Mattilsynet til nødfôring.
For øyeblikket er det forbud mot å legge ut fôr eller sette opp saltslikkesteiner til hjorteviltet, av frykt for spredning av skrantesjuke (CWD). Mattilsynet gir imidlertid tillatelse til fôring, dersom spesielle forhold forårsaker dyrevelferdsproblemer.

Forbudet trådte i kraft for å begrense spredningen av skrantesjuke (CWD), den smittsomme og dødelige sykdommen som kan ramme hjortevilt. Sykdommen ble første gang oppdaget i Norge på ei villreinsimle i Nordfjella våren 2016.

Selv om skrantesjuke ikke er påvist hos rådyr i Norge, vil det være en risiko for smittespredning. Hjortevilt kan bli smittet gjennom direkte kontakt mellom friske og syke dyr, eller ved at friske dyr kommer i kontakt med smittestoffet via miljøet.

Det finnes ingen oversikt over omfanget av vinterfôring av rådyr i Norge, men seniorrådgiver Kari Bjørneraas ved Miljødirektoratet understreker at ansamlinger av dyr øker smittefaren.

– Å legge ut fôr til hjorteviltet, enten dette gjelder gulrøtter eller rundballer, er forbudt i hele landet. Hvis du ser hjortevilt som oppfører seg unormalt, så meld ifra til kommunen, oppfordrer Bjørneraas.

Lange tradisjoner

I Østfold, der det ble felt 3490 rådyr i jaktsesongen 2016–17, har vinterfôring av rådyr lange tradisjoner. Friluftsveileder Willy Henriksen ved NJFF- Østfold forteller at fôringa har tatt seg opp de siste 15 årene og er utbredt over hele fylket.  

– Fôringa starter på høsten og pågår til over vårknipa. De siste vintrene har vært milde, men det er når marka fryser til med is og skaresnø det blir vanskelig for rådyrene å få tak i mat, sier Henriksen.  

Vinterfôring kan også få utilsiktede konsekvenser: Rovdyr som gaupe og ulv vet nemlig å finne frem til fôringsplassene, der rådyrkonsentrasjonen kan være stor.

Henriksen tror det er delte meninger om fôringsforbudet.

Kan få tillatelse

– Det er kun rapportert få tilfeller av skrantesjuke på hjortevilt i Norge, og heller ikke påvist hos rådyr. Men vi oppfordrer selvsagt alle til å opptre lovlig.

Friluftsveilederen har ikke hørt om at det foregår ulovlig fôring nå i vinter.

– Nei, de fleste har nok fått med seg forbudet, sier Willy Henriksen.  

Ifølge Mattilsynet er det likevel mulig å søke om tillatelse til nødfôring i områder der skrantesjuke ikke er påvist, dersom spesielle forhold forårsaker dyrevelferdsproblemer.

– I vinter har vi så langt gitt ca. 15 slike tillatelser, flesteparten på Østlandet. Vi har også gitt noen avslag, sier seniorrådgiver Julie Enebo Grimstad, som understreker at forbudet er viktig fordi man ikke ønsker ansamling av hjortevilt.    ​

Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.