Mørkt i Sognefjorden
Torgeir W. Skancke
Publisert 15.09.2017 11:26
Oppdatert 22.09.2017 08:44
Mørkt i Sognefjorden
I Sognefjorden fører oppdrettslaksen til at villaksbestandenes genetiske tilstand er svært dårlig. Ill. foto: iStock/ Dave Allan.
En ny rapport bekrefter dystre tall om Sognefjorden: Villaksbestandene i fjorden er blant de mest genetisk forurensede i landet, som følge av innkrysning av oppdrettslaks.

I mars i år publiserte NINA en statusrapport over 175 ville laksebestander, med fokus på genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks. Rapporten viste at laksebestandene var i svært god/god genetisk tilstand i 34 prosent av elvene, i moderat tilstand i 31 prosent av elvene, mens laksebestandene var i dårlig/svært dårlig tilstand i 35 prosent av elvene.

Forskerne har fått et stadig større datamateriale å forholde seg til, noe som kvalitetssikrer tallene.

Utvidet kartlegging

Sogn villaksråd har ønsket en utvidet kartlegging av den genetiske tilstanden til villaksen i Sognefjorden. Resultatet ligger nå på bordet, og tallene er ikke oppløftende: Rapporten bekrefter at statusen til 11 laksebestander i Sognefjorden er betydelig verre enn landsgjennomsnittet. I sju av elvene kategoriseres «laksens genetiske integritet» som svært dårlig, i én av dem som dårlig, og to som moderat.

Store vernesoner gir bedre beskyttelse

Det er tidligere vist at det generelt er en lavere grad av genetisk forurensning i de nasjonale laksefjordene enn hva tilfellet er utenfor. Forskerne påpeker imidlertid at dette trolig henger sammen med størrelsen på verneområdene. Eksempelvis har den nasjonale laksefjorden Etneelva en betydelig større genetisk forurensning sammenliknet med elvene i f.eks. Trondheimsfjorden. Den nasjonale laksefjorden Etne-Ølsfjorden dekker kun et svært lite areal, mens vernesonen Trondheimsfjorden dekker et svært stort areal.

For Sognefjordens vedkommende, er det bare den indre delen som har status som nasjonal laksefjord. De nye tallene slår altså fast at dette ikke på noen måte gir god nok beskyttelse av laksebestandene. 

​ 

Årøyelva verst

Prosentvis andel genetisk opphav fra oppdrettslaks, er nå estimert til:

  • Daleeleva: 10, 8 %
  • Vikja: 11,9 %
  • Nærøydalsleva: 4,9 %
  • Flåmselva: 11,6 %
  • Sogndalselva: 12,6 %
  • Årøyelva: 14,2 %
  • Lærdalselva: 5,3 %
  • Årdalselva: 11,4 %
  • Mørkridselva: 9 %
  • Fortunelva: 9,2 % 
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.