NJFF: Våpentap må erstattes
Publisert 08.05.2018 12:27
Oppdatert 09.05.2018 09:41
NJFF: Våpentap må erstattes
Vidar Nilsen, NJFFs mann i våpenlovutvalget, er sterkt kritisk til at forbud mot en våpentype gis tilbakevirkende kraft, og at våpeneier må bære det økonomiske tapet. Foto: Åsgeir Størdal.
– Jegere flest har grunn til å være godt fornøyd med den nye våpenloven, som åpner for inntil åtte børser i våpenskapet. Derimot er vi ikke fornøyd med at enkelte typer jaktgodkjente halvautomatrifler forbys, uten at eier får kompensasjon.

​Det sier jaktkonsulent Vidar Nilsen i NJFF etter at Stortinget konkluderte på ny våpenlov i mars. Nilsen satt i våpenlovutvalget i 2010-11, og har i årene siden jobbet tett mot Justisdepartementet for å få til en best mulig våpenlov for landets jegere. 

– Vi er godt fornøyd med den liberalisering vi nå får gjennom at tillatt jaktvåpengarderobe økes med to våpen, fra seks til åtte våpen. Det er ingen ting i loven som vil gjøre hverdagen vanskeligere og mer byråkratisk for jegere flest, forsikrer Nilsen, selv ivrig jeger og konkurranseskytter innen forbundets konkurransegreiner. Er du en av NJFFs rundt 15 000 registrerte konkurranseskyttere, vil du som tidligere kunne eie og kjøpe det antall konkurransevåpen du har behov for, itilleggtil de åtte våpnene som inngår i jaktvåpengarderoben.

Uakseptabelt  

Stortinget har imidlertid vedtatt at enkelte av dagens jaktgodkjente halvautomatrifler skal forbys, fordi man har mulighet til å montere store magasin, samt at forbudet også skal gjelde eldre godkjente tillatelser av denne våpentypen. Eier må dessuten belage seg på å ta det økonomiske tapet. Noe NJFF mener er fullstendig uakseptabelt.  

– At det legges opp til forbud med tilbakevirkende kraft, og at de som rammes ikke skal få en økonomisk kompensasjon, framstår som svært urimelig. Ved tidligere innstramminger har det vært vanlig at forbudet ikke har rammet den som allerede har et slikt våpen, påpeker Vidar Nilsen. 

Eier av forbudt våpen må selge, plombere eller innlevere dette innen tre år fra loven trer i kraft. NJFF vil forfølge saken overfor Justisdepartementet. ​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.