Ønsker ny vernedebatt
Atle Skjelde
Publisert 15.03.2017 12:57
Oppdatert 17.03.2017 13:27
Ønsker ny vernedebatt
Vefsna-vassdraget, lengst sør i Nordland, har potensial til igjen å bli en av landets beste lakseelver. Her ved berømte Laksforsen, 29 km fra munningen i Mosjøen. Foto: Vegard Veberg.
Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) vil ha ny debatt om vernede vassdrag. NJFF mener ballen må legges død.

​389 vassdrag er vernet mot kraftutbygging her i landet gjennom Verneplan for vassdrag. Nå mener olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) det er på tide med en ny vernedebatt.   

– Når vi skal gå over fra fossil til fornybar energi, må vi diskutere om alle de verneplanene vi har skal gjelde til evig tid. Jeg sier ikke det blir en snarlig endring, men synes det er en viktig politisk debatt som vi må ta i Norge, sier han til adressa.no.

Søviknes tar til orde for å oppheve det varige vernet av Vefsna-vassdraget i Nordland, som ble tatt inn i verneplanen i 2009. Hvilke andre vassdrag som bør bygges ut, er for tidlig å si. 

Ikke rør verneplanen

Før lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble påvist i Vefsna i 1978, var vassdraget ei av landets beste lakseelver, med årsfangster opp mot 20 000 kilo. Gyrobehandling av Nord-Norges neste største laksevassdrag ble gjennomført i 2011 og 2012.
NJFF er krystallklare på at de verken ønsker en uthuling eller oppheving av vassdragsvernet. 

– Verneplanene må ligge fast. Vern av Vefsna var en viktig sak for NJFF, understreker fagsjef Siri Parmann.
NJFF var også en pådriver for å gjennomføre tiltakene for å bekjempe gyro i vassdraget. Parmann minner om at storsamfunnet har gått inn titalls millioner i den sammenheng.

– Nå ligger alt til rette for at vassdraget kan gjenvinne sin posisjon som en av våre viktigste laksevassdrag, sier Siri Parmann.   

Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.