Pelsjegerpris til Tom Aurebekk Udø
Publisert 21.03.2018 09:52
Oppdatert 21.03.2018 09:52
Pelsjegerpris til Tom Aurebekk Udø
Tom Aurebekk Udø får anerkjennelse for sin betydelige innsats for å redusere bestanden av mink i Norge. Pelsjegerprisen ble første gang utdelt i 2016.
Norsk Pelsjegerpris, The Norwegian Fur Trapper Award, (John S. Opdahl-prisen) 2018 er tildelt Tom Aurebekk Udø for hans innsats for fangst av mink.

«Udø er den eneste person i Norge som har gjort minkfangst til et yrke. Takket være hans innsats har det vært mulig å redusere minkbestanden til et minimum i flere områder, og til og med bli kvitt minken helt i spesielt sårbare hekkeområder der sjøfugler har vært sterkt predatert. Juryen vil spesielt understreke hvordan Udø over flere år har forbedret og raffinert sine fangstmetoder gjennom stadig økt kunnskap om artens biologi og atferd. Udø har også drevet utstrakt kursvirksomhet i fellefangst av mink flere steder i landet», heter det i juryens begrunnelse. 

Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.