Revidert statsbudsjett: Mer til Vefsna og CWD
Vegard Veberg
Publisert 15.05.2018 13:18
Oppdatert 16.05.2018 08:25
Revidert statsbudsjett: Mer til Vefsna og CWD
Regjeringen foreslår 6,6 millioner til laksetrapper i Vefsna i revidert statsbudsjett. 4,6 millioner av disse skal gå til laksetrapp i Laksforsen, som vi ser her. Foto: Vegard Veberg
Revidert statsbudsjett: Mer til Vefsna og CWD
15 millioner skal bidra til økt kunnskap om CWD-spredning og reetablering av villreinstammen i Nordjella. Ill. foto: Paul Anthony Wilson/iStockphoto
Regjeringen foreslår å gi 6,6 millioner kroner til laksetrapper i Vefsna i Nordland, samt å øke bevilgningene til CWD-arbeid med 15 millioner.

​– Etter 30 år med dårlig fiske i Vefsna som følge av gyro-smitte, ble elva endelig friskmeldt i fjor høst. Nå rehabiliterer vi de viktigste fisketrappene, slik at laksen igjen kan etablere seg i større deler av vassdraget, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

4,6 millioner kroner skal gå til oppføring av en ny trapp i Laksfors, og to millioner til restaurering av en trapp i Fellingsfors.

– Norge har et særskilt ansvar for å ta vare på villaksen, og Vefsna har vært en særs viktig lakseelv i Nord-Norge. Friskmeldingen av Vefsna i fjor høst viser at det nytter. Når de viktigste fisketrappene nå blir rehabilitert, kan laksen igjen vandre oppover i vassdraget, sier Ola Elvestuen.​

Midler til Skrantesjuke (CWD)

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til Mattilsynets arbeid med skrantesjuke/CWD med 15 millioner kroner.

− Det er gjort et omfattende arbeid med å kartlegge utbredelsen av skrantesjuke/CWD, og all villreinen i Nordfjella er felt. Dersom vi skal lykkes med en trygg reetablering av frisk rein i dette området, må vi forsikre oss om at vi har friske dyr å rekruttere fra, og at vi har best mulig kontroll på hvor smittestoffet er, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Ekstrabevilgningen skal gå til arbeidet med smittesikring i Nordfjella sone 1, etter at all villreinen i området er felt. Det blir også bevilget penger til overvåking og kartlegging av mulig forekomst av sykdommen i resten av landet.

Etter at det ble påvist skrantesjuke/CWD i Nordfjella, har 2100 villrein blitt felt, 1400 av dem i statlig regi. 19 tilfeller av CWD ble påvist. Området skal nå holdes fritt for villrein i minimum fem år. Deretter skal bestanden reetableres. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.