Sjøørret og sjørøyeprosjekt i Troms
Lars Reitan
Publisert 05.07.2018 10:38
Oppdatert 05.07.2018 11:00
Sjøørret og sjørøyeprosjekt i Troms
En gyteklar sjørøye tatt under el-fiske i Lyngen. Sjørøya trenger mer hjelp, på grunn av all ungfisk som forsvant etter rotenonbehandlingen. FOTO: Espen Sandstrand
NJFF Troms har nylig gjennomført et pilotprosjekt med kartlegging av småvassdrag i Lyngen.

Ungfisk av sjøørret og sjørøye i disse fjordområdene, forsvant helt etter rotenonbehandlingen av Signaldalselva og Skibotnelva i 2015 og 2016. Nå starter gjenetableringsfasen.

I pilotprosjektet har NJFF Troms fått støtte fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen. Målet er å kartlegge forekomst av sjøørret og sjørøye i elver og bekker som ikke forvaltes som anadrome vassdrag. 
– Vi ønsker å hindre at nye bekker ødelegges ved å registrere vandringshindre i en offentlig kartløsning, utviklet i samarbeid med fylkeskommunen. Dette vil i årene framover gi oss muligheten til å gjøre habitatsforbedrende tiltak, slik at vi får mer sjøørret og sjørøye i regionen, sier prosjektleder Eivind Samuelsen Nordli i Lyngen JFF.

Ukjent status i mange vassdrag

Utfordrende topografi, samt stor forskjell på flo og fjære, påvirker hvordan anadrom fisk utnytter elvene i fylket. Nordli påpeker at det er påvist fisk i flere småvassdrag som ikke egner seg til sportsfiske, men som likevel kan være svært viktige produksjonsbekker.
– En utfordring for fisk, og som trolig gjelder hele Troms, er kulverter laget i forbindelse med veibygging, forteller han. 
I den digitale kartløsningen samles informasjon om arter, fangst, vandringshindre, bekkeutløp og forurensing. Dette skal gjøre det enklere å hente informasjon, samt mobilisere og engasjere folk. 
– Dette er en formidabel jobb, som krever mye midler, organisering og frivillig innsats. Vi ønsker drahjelp fra lokalforeningene, og ønsker å engasjere skoleungdom. Framover skal vi jobbe opp mot ansvarlig myndigheter, som både er pålagt og villige til å hjelpe, sier fylkessekretær Karl-Petter Johansen i NJFF Troms.

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.