Slakter villaksrapportering og krever strengere luseregler
Vegard Veberg
Publisert 30.07.2018 13:03
Oppdatert 30.07.2018 13:39
Slakter villaksrapportering og krever strengere luseregler
Lusepåslag som dette burde blitt møtt med langt hardere virkemidler, ifølge de ikke-statlige organisasjonene i NASCO. Foto: NJFF Hordaland
– Norge rapporterer at vi har innført et trafikklyssystem, men vi blir ikke målt på hvordan det virker, sier NJFFs Øyvind Fjeldseth.

– I dag er det ingen kontrollmekanismer eller vurderingskriterier som kan si noe om hvor godt prosjektene virker for villaksen. Og det er jo hele poenget. 

Fjeldseth er nylig ankommet hjem fra årets møte i the North Atlantic Salmon ConservationOrganisation (NASCO).

Han mener Norges nye trafikklyssystem for lusepåvirkning på vill laks og sjøørret er et illustrerende eksempel.
– Det faktum at 30 prosent av villfisken kan dø før det settes inn tiltak mot smittekildene i oppdrettsbransjen blir ikke kommunisert særlig godt
NJFF er en del av gruppen med ikke-statlige organisasjoner i NASCO.
– Det er en ganske mangfoldig gruppe for å si det mildt. Det spenner fra organisasjoner som oss, til forskningsinstitusjoner og demokratiske institusjoner som Sametinget.
Å enes om å redusere sjølaksefisket i Finnmark, som blant annet NJFF ønsker, er derfor vanskelig for en sånn gruppering.

Krever strengere oppdrettsregler

Gruppen kom likevel fram til en rekke krav til oppdrettsnæringen:
NASCO-deltakere med oppdrettsindustri bør snarest innføre strenge reguleringsregimer med grundig overvåking av situasjonen i oppdrettsregioner, med nødvendig lovgivning. De trenger lover for å beskytte de ville fiskebestandene, strenge begrensinger på antall lakselus per oppdrettsfisk, tvungen nedslaktning når lusegrensene blir overskredet, flytting av oppdrettsanlegg fra elvemunninger og vandringsruter, strenge bøter for rømming, samt planer for nye produksjonsanlegg som skiller oppdrettsfisk fra villfiskens miljø.
– Vi mener lukka anlegg, på land eller i sjø, er den eneste måten dette kan oppnås, sier Fjeldseth. ​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.