Statsbudsjettet: Laksen vinner og taper
Publisert 09.02.2017 12:59
Oppdatert 09.02.2017 13:00
Statsbudsjettet: Laksen vinner og taper
Blir Vefsna friskmeldt, vil laksen igjen få adgang til milevis med gyte- og oppvekstområder i elvas øvre deler. Her samløpet Austervefsna og Svenningdalselva ved Trofors, de to store tilløpselvene i Vefsnvassdraget. Foto: Vegard Veberg.
Etter harde tak om statsbudsjett for 2017 på tampen av fjoråret, fikk NJFF gjennomslag for flere viktige fanesaker. – Villaksen kom styrket ut på en del områder, men elvene i Hardanger er tapere i budsjettet, påpeker fagsjef Siri Parmann i NJFF.

​​​Fiskeridirektoratet har fått fem millioner kroner ekstra til kontroll av lakselus, mens Havforskningsinstituttet fikk økt sine bevilgninger med 6,5 millioner kroner til lakselusarbeidet.

– Dette er svært positivt, påpeker Siri Parmann. Hun er også svært fornøyd med at kuttet på 30 millioner i driftsbudsjettet til Klima- og miljødepartementet er skrinlagt.

– Det innebærer forhåpentlig at arbeidet for blant annet villaksen ikke blir nedprioritert framover.

6​0 millioner ekstra

Bevilgningene på Miljødirektoratets budsjett til kalk, laks og vannforvaltning økes med hele 60 millioner kroner. Ti av disse millionene vil trolig gå til laksetrapper i Vefsna i Nordland. Det vil gi laksen adgang til milevis med gyte- og oppvekstområder oppstrøms Laksforsen i Nord-Norges nest største laksevassdrag, hvor det går mot friskmelding etter gyrobekjempelsen i vassdraget.

– Penger til genbanken i Hardanger er imidlertid ikke på plass. Svært beklagelig, påpeker Parmann. NJFF har anmodet partiene på Stortinget om at genbank blir prioritert for å berge villaksen og sjøørreten i de 22 elvene som munner ut i den oppdrettsintensive Hardangerfjorden.

20 millioner mer til ​​viltet   

På viltfronten har Miljødirektoratet fått seks millioner kroner til kvalitetsnorm og etablering av europeiske villreinregioner. Det er også satt av fire millioner kroner til skrantesyke (CWD) og 10 millioner kroner til bekjempelse av fremmede arter. Det er også øremerket en million kroner til handlingsplan for sjøfugl.

I tillegg skal det brukes 10 millioner kroner til tiltak i verneområder, 13,3 millioner kroner til restaurering av myr, 20 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling og 20 millioner til tiltak i sikrede friluftsområder.

Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.