Svindyre svin
Ole Kirkemo
Publisert 05.02.2018 12:30
Oppdatert 05.02.2018 19:59
Svindyre svin
Villsvinbestanden i store deler av det sørlige Sverige har vokst voldsomt det siste tiåret. Skadene villsvinet påfører landbruket er beregnet til 1,5 milliard kroner årlig. Illustrasjonsfoto: Thomas_Zsebok_Images/iStockphoto.
Skadene villsvin påfører det svenske landbruket er nylig beregnet til 1,5 milliarder kroner årlig. Også i Østfold fører en økende villsvinbestand til jordbruksskader.

Villsvinbestanden i Sverige har eksplodert det siste tiåret. Svenske jegere, og et anselig antall nordmenn, har begjærlig grepet denne nye jaktmuligheten. Med 100 000 felte dyr sist år, har villsvinet passert elgen i antall fellinger.

Den voldsomme bestandsveksten har en kostnadsside, beregnet til 29 000 sv.kr. i jordbruksskader for den enkelte bonde. Beregningen ble presentert på et seminar om villsvin i regi av Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala sist høst, som har foretatt en spørreundersøkelse blant drøyt 4000 svenske bønder. På landsbasis er villsvinskadene i Sverige beregnet til 1,5 milliard kroner (2015), langt høyere enn tidligere antatt. Legges kostnadene ved viltulykker til, blir regninga 1,65 milliarder. Kostnadene ved påkjørsler av villsvin er likevel ubetydelig i forhold til skadene som påføres landbruket.

Også i Norge, nærmere bestemt i Østfold, begynner en del bønder å merke resultatet av en økende bestand av villsvin, anslått til «noen hundre» i grensetraktene. 

– For oss som driver med korn- og grasproduksjon gjør villsvinet allerede stor skade, sier gårdbruker Jon Stumberg i Halden. Uten skog på eiendommen, ser han ikke potensial for utleie av villsvinjakt. 

Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.