Trapper opp i fisketrappene
Ole Kirkemo
Publisert 15.01.2018 14:52
Oppdatert 15.01.2018 14:52
Trapper opp i fisketrappene
Hvordan få fisken helskinnet ned igjen etter gyting, forbi kraftverk, har blant annet vært mye undersøkt ved Hunderfossen i Gudbrandsdalslågen. Foto: Jens Nicolai Thom/NVE.
Verdens fremste eksperter på fiskevandringsløsninger har nå lagt en slagplan for å få vandrende fisk som laks og storørret tryggere opp og ned elvene.

​Med NINA-forsker Ana Silva i spissen, ser ekspertisen på hvordan laks og ørret skal komme seg enklere opp til gyteplassene – og ikke minst – ned igjen etter endt gyting. Sistnevnte har blant annet vært mye undersøkt i forbindelse med Hunderørretens nedvandring forbi Hunderfossen i Gudbrandsdalslågen. 

Silva, med bakgrunn fra blant annet fisketrapper i Canada, har samlet 17 av verdens fremste eksperter på området. Alle jobber alle med ulike fiskevandringsløsninger, fra biologi til ren hydraulikk. I en nyhetsartikkel (www.nina.no) blir det påpekt at det er gjort betydelig mindre for å få gytefisk og avkommet trygt ned forbi kraftverk, enn det har vært gjort for å få fisken opp forbi kraftverk. En annen erfaring er at en fisketrapp som virker for en art, kan være ubrukelig for en annen art. Eller fungere i naboelva.

Effekten må kartlegges  

– Vi trenger å involvere flere fagfelt når vi utvikler fiskevandringsløsninger. Vi kan ikke anta at det vi vet i dag nødvendigvis er korrekt, sier Silva. Et av målene til gruppa er da også å finne internasjonale standarder for hvor effektive fiskevandringsløsningene må være, og hvordan dette kan måles. Det er ikke nok å telle antall fisk som kommer seg helskinnet opp en laksetrapp, man trenger også kunnskap om hva det koster fisken å gjøre gjentatte forsøk på å passere, forsinket vandring, utmattelse og stress, påpeker Ana Silva.  ​

Må utbedres   

For en del år siden (2011) ble det gjort en større kartlegging av funksjonaliteten til de drøyt 400 fisketrappene vi har i Norge, hvorav ca. 360 er beregnet for laks. En undersøkelse av laksetrappene viste at mange av dem ikke fungerte godt nok, og at rundt 80 av trappene hadde behov for restaurering eller ombygging. Flesteparten ligger i Finnmark, vårt viktigste laksefylke, samt i Nordland og Nord-Trøndelag. Årsaken til at laksetrappene ikke fungerer er skader som følge av forvitring, slitasje, flom, isgang, feilplassering av trappas utløp, samt for liten vannføring til at fisken går opp.

Økonomiske beregninger har vist at velfungerende laksetrapper er samfunnsøkonomisk svært lønnsomme, både for økte gyte- og oppvekstområder for laksen, og tilgjengelig fiskestrekning – på landsbasis beregnet til 2500 kilometer mer fiskeelv. ​


Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.