Ulovlig oppdrett ga spredning av uønsket laks
Vegard Veberg
Publisert 30.11.2017 13:59
Oppdatert 01.12.2017 10:13
Ulovlig oppdrett ga spredning av uønsket laks
Danmarks Sportsfiskeforbund avslører at Hjarnø Havbruk A/S har hatt hundretusenvis av stillehavslaksen sølvlaks i merdene siden 2015. Danske sportsfiskere har gjort flere fangster av den fremmede arten.

​​​Oppdretten har skjedd i Horsens Fjord, og de fremmede fiskene ble først registrert av danske sportsfiskere. Siden 2015 har Hjarnø havbruk produsert i underkant av en halv million sølvlaks. Danmarks Sportsfiskeforbund kan etter en innsynsbegjæring i importtillatelser for sølvlaksrogn, og skjellprøver fra fiskene som er tatt på stang, avsløre den ulovlige oppdretten.

Hjarnø Havbruk A/S har hevdet at virksomheten satt ut 15.000 sølvlaks i 2017, og at 200 av disse rømte. Denne rømmingen ble brukt som forklaring på at danske stangfiskere har fanget minst 35 sølvlaks ved Østjylland, spesielt i området ved Horsens Fjord.

Oppdretter feilinformerte grovt

Skjellprøver viser dog at de fangede fiskene er omtrent to og et halvt år gamle, og stammer fra rogn som ble klekket på seinvinteren 2015. Så hadde fiskene et opphold i ferskvann på omtrent et halvår før de ble flyttet til saltvann, altså et oppdrettsanlegg i sjø.

Danmarks Sportsfiskerforbund konstaterer at de opplysningene oppdretteren har gitt til kommunen ikke stemmer med de faktiske forhold.

Sølvlaks (Oncorhyncus kisutch), kalles også Coho, og er en stillehavslaks i slekt med pukkellaksen som i sommer ble fanget i stort antall i norske elver. Fisken blir større enn pukkellaksen, og kan nå vekter opp til 16 kg. Vanlig størrelse er fra 2-7 kg.

Det er ukjent om de rømte fiskene fra Hjarnø Havbruk A/S har spredt seg videre eller gjennomført gyting.

Les mer hos Danmarks Sportsfiskerforbund​.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.