Vannkraft og laks - hånd i hånd
Atle Skjelde
Publisert 16.03.2017 16:08
Oppdatert 16.03.2017 16:08
Vannkraft og laks - hånd i hånd
Metoden med miljødesign er brukt i Aurlandselva i Sogn og Fjordane, hvor det blant annet er skapt nye gyteplasser.
Er det mulig å produsere lønnsom vannkraft og samtidig øke lakseproduksjonen? Ja, ifølge seniorforsker Atle Harby ved SINTEF.
Løsningen er å bruke miljødesign som metode, utviklet i det tverrfaglige forskningssenteret CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy).

Harby forteller at første skritt vil være å stille en diagnose for vassdraget. Hensikten er å finne eventuelle flaskehalser som hemmer laksen. Deretter designes tiltak som skal sikre gode levekår for fisken.
Samtidig undersøkes det om kraftproduksjonen kan økes. Dette kan skje ved annen bruk av vann eller endret drift – uten at det medfører negative miljøpåvirkninger. Til slutt utredes det om tiltakene har hatt ønsket effekt.

Vinn-vinn situasjon

Miljødesign gjennomføres i dag bl.a. i Mandalselva, Kvina og Aurlandselva. Eksempler på tiltak i elvene kan være: Fjerning av terskler, utlegg av gytegrus, vannslipp tilpasset laksens behov gjennom året og ulike vandringsløsninger for fisk.
– Deler av denne metodikken er brukt i flere tiår? 
– Ja, men nå er det satt i system, med oppdatert kunnskap. Målet er å øke lakseproduksjonen, samtidig som smartere bruk av vann kan gi økt kraftproduksjon. En vinn- vinn situasjon.
Harby påpeker at kombinasjoner av ulike habitattiltak og endret vannslipp i perioder kan bedre forholdene for laksen betraktelig, uten å gå på bekostning av kraftproduksjonen.   

Skreddersydd metode

Fremover skal det forskes på å videreutvikle miljødesign for vannkraft, slik at metoden også kan tas i bruk i innlandsvassdrag.Harby understreker at norske vannkraftverk står ovenfor store utfordringer de neste årene, bl.a. knyttet til vilkårsrevisjoner, der gamle konsesjonsvilkår skal bringes opp på dagens miljøstandard.
– Hvordan stiller regulantene seg til metoden med miljødesign?
– Regulantene er positive, og ser behovet for mer kostnadseffektive miljøtiltak samtidig som vi trenger mer fleksibel drift av vannkraftverkene. I et slikt perspektiv vil miljødesign være en skreddersydd metode.

Les mer om:
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.