Villsvin: Taktisk foring
Ole Kirkemo
Publisert 26.06.2018 14:36
Oppdatert 04.07.2018 12:57
Villsvin: Taktisk foring
Utkjøring av store mengder poteter, kraftfor og sukkerbeter, året rundt, for blant annet å holde villsvin på eget terreng, møter økende kritikk i Sverige. Foto: prill/iStockphoto
Intensiv foring for å holde villsvin på eget terreng, skaper reaksjoner i Sverige.

​Mange svenske jegere har et engasjement på viltstellfronten, og ingen setter spørsmålstegn ved støtteforing av rådyr vinterstid. At aktiv foring sørger for at et stort antall rådyr (og elg) greier seg gjennom en snørik og kald vinter, ala den vi har friskt i minne, har like stor aksept og gyldighet i Sverige som i Norge. 

Storstilt foring for å holde en stor og voksende bestand av villsvin (og dåhjort) på eget terreng, er en helt annen sak, og har blitt et tema som stadig oftere debatteres i svenske jegerkretser.

Kommersiell konsekvens  

Utviklingen han spores 15–20 år tilbake, da villsvinet for alvor etablerte seg i de sørlige og midtre deler av Sverige. I kjølvannet fulgte intensiv foring for å kunne tilby villsvinjakt. «Konkurransen i jaktbransjen er stor, og det er viktig for selger å kunne tilby en villsvintetthet som står i forhold til betalende jaktgjester forventning», påpeker Magnus Andersson i maiutgaven av Jakt & Jägare. Et betydelig antall jegere kommer fra Norge og Danmark.  

Det som startet på større gods og gårder, er i dag også vanlig på et stort antall terreng for jegere flest. Økt kommersialisering har resultert i at det på svært mange terreng er langt mer vilt enn tilgjengelig matfat. Manglende naturlig føde kompenseres med tonnevis av poteter, kraftfor og sukkerbeter.  

Fraråder storskalaforing 

I den svenske debatten blir det oppfordret til en langt mer restriktiv holdning til foring generelt. Det blir også påpekt at ingen, uansett størrelse på jaktvaldet, bør innbille seg at intensiv foring er uten konsekvenser for naboterrengene. Kronoberg er det län (fylke) hvor villsvina påfører landbruket størst skade. Fylket regnes da også som den perfekte villsvinbiotop, uten hjelp av storskalaforing året rundt.

Som et resultat av diskusjonen i Sverige har Jägarnas Riksförbund utarbeidet et policydokument om foring av vilt. Her frarådes blant annet storskalaforing av villsvin. Oppfordringen er at en øking av matfatet bør skje gjennom å anlegge viltåkere. ​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.