MENY hamburgermeny Close-menu button

Steiland

Steiland er Bardu JFF sitt klubbhus og ligger fint plassert ved Barduelven på andre siden av Setermoen.

Steiland er et eldre bolighus med sengeplass til 6 personer, dusj/toalett, oppholdsrom/møterom samt fullt utstyrt kjøkken. 

I tillegg er det en flott grillhytte ("Slottet") med 36 sitteplasser samt en hundegård tilknyttet et stort uteområde med grillmuligheter.

Klubbhuset, grillhytta og området rundt brukes av BJFF til ulike aktiviteter, men leies også ut til andre.

Garasjen på området disponeres kun av BJFF. Leietakere har ikke adgang til den.

Bestilling for bruk og leie følger i utgangspunktet prinsippet om «først til mølla». Kontaktperson: Per Andre Spets. E-post: [email protected]  Tlf: 41 44 35 03

For mer informasjon, se nedenfor.

Bruk
Aktivitet i regi av BJFF er gratis, men brukere skal følge de samme regler som ved utleie, herunder rengjøring og rydding.

Bruk skal meldes/bestilles til utleieforvalter slik at dette ikke kommer i konflikt med utleie. Ved evt parallell bruk og leie oppfordres det til å utvise hensyn.
Fasilitetene leies ikke ut til aktivitet som vurderes til å kunne utgjøre potensiell skade på fasilitetene, medføre sjenanse for andre eller bryter med alminnelige verdier i BJFF.

 

Bestilling og betaling
Forespørsel om leie sendes til utleieforvalter inneholdende:
Formålet med leie (kurs, type arrangement etc)
Dato/klokkeslett for ønsket leie
Navn på ansvarlig leietaker (evt firma/etat med navn på ansvarlig kontaktperson)
Mobiltelefonnummer
Post-/fakturaadresse
Mailadresse
Avbestilling må meddeles uteleieforvalter snarest.
Betaling skjer etter gjennomført leie ved at kasserer i BJFF sender faktura pr mail. 
Ved purring belastes regningen et gebyr på kr 140 (purregebyr kr 35 + kr 105 for administrasjon).

 

Pris pr døgn
Firma/etat:                                       kr. 2.000,-
Medlem:                                          kr.    600,-
Ikke medlem:                                  kr. 1.200,-
Helg medlem:                                 kr. 1.100,-
Helg ikke medlem:                          kr.  2.200,-
Korttidsleie (timer) Viken senter:     kr.    600,-

Misbruk av medlemsfordeler, brudd på bruk-/utleieregler eller manglende betaling vil kunne føre til utestengelse ved evt ønske om framtidig bruk/leie. Videreutleie er ikke tillatt.

 

Innsjekk/utsjekk: kl 12.00 hvis ikke annet er avtalt med utleieforvalter

Huset er kontinuerlig oppvarmet av varmepumpe +20*C og skal ikke reguleres. I tillegg er det en vedovn i oppholds-/møterom.
Primær oppvarming i grillbua er vedovn.

Leietaker må selv medbringe alt av forbruksmateriell med unntak av rengjøringsmidler, søppelsekker/søppelposer samt tørke- og toalettpapir. 

Det presiseres spesielt at leietaker må selv medbringe ved og grillkull såfremt ikke annet er avtalt.
Forbruksartikler som oppbevares på Steiland skal kun benyttes ifm aktivitet i regi av BJFF.

Puter/dyner er lagret i skap på soverom og kan benyttes, men den enkelte må ta med laken til seng og nødvendige pute- og dynetrekk.
Hunder er velkomne, men de skal ikke ligge i møbler/senger. 
Røyking er ikke tillatt inne på huset eller i grillbua.
Brukerne/leietaker skal selv stå for rengjøring og rydding av fasilitetene. Rydding inkluderer fjerning av all søppel inne og ute, samt fjerning av hunde-bæsj, sigarettsneiper, pose-snus mm på eiendommen. 
All søppel skal fjernes av leietaker fra Steiland og kan kastes i container ved Sponga avfallsstasjon (på retur mot E6, ta første avkjøring til venstre etter broen).

Pantbart tomgods kan plasseres i yttergang på huset samles i pose) eller i merket stativ i grillbua.

Utleieforvalter vil kontrollere renhold og rydding etter hver utleie.
Dårlig/manglende renhold av fasilitetene vil kunne påføre leietaker et gebyr på minimum kr 500 til full dekning for innleie av vask.

Påførte skader på inventar som ikke er normal slitasje skal erstattes.

Leietaker som opplever å ankomme fasilitetene dårlig rengjort, oppdager skader på inventar eller annet skal umiddelbart meddele dette til uteleieforvalter FØR fasilitetene tas i bruk.

 

Låsing/kodelås
Kode til inngangsdøren sendes på sms til leietaker før utlån sammen med «bruksanvisning» for opplåsing/låsing. Koden skal ikke spres unødig.

Ved evt problemer ved ankomst, feil eller mangler eller annet vedrørende leieforhold kontakt: 
Uteleieforvalter BJFF Steiland v/Per Andre Spets, tlf 400 29920, mail [email protected], alternativt (sekundært) Torfinn Strømseth tlf 988 91888.