Jegerprøvekurs våren 2024

 • Fra:
  13.02.2024 kl. 18.00
 • Til:
  13.02.2024 kl. 21.00
 • Varighet:
  Ni samlinger og eksamen
 • Sted:
  NMBU, Husdyrbygget
 • Pris:
  Medl: 2400,- / Ikke medl: 3400,-
 • Påmeldingsfrist:
  11.02.2024
 • Arrangør:

Praktiske opplysninger til Jegerprøvekurset våren 2024 - Ås JFF

For medlemmer i Ås JFF er kursprisen kr 2.400,-. For andre Kr 3.400,-. Antallsbegrensning på 30 deltagere pr. kurs. Påmelding etter «først til mølla».

Alle må betale eksamensgebyr kr 360,- til staten, se info i avsnittet om eksamen. Kurspris betales innen 3. mars til Ås JFF v/Jan Erik Furuseth, bankkonto 1654 63 20018. Kvittering for betalt kurs vises senest 5. mars (nettbankutskrift / vanlig kvittering). Medlemmer i Ås JFF viser også atmedlemskap er betalt.

Medlemskap i Ås JFF:
Innmelding på Internett. Se forbundets nettsider: http://www.njff.no/ med lenke til Akershus JFF og lokalforeninger. Eller gå direkte til oss: http://www.njff.no/akershus/aas. Her velger du medlemskapskategori og fyller ut alt nødvendig. Velg gjerne foreningen, medl.nr. 517815, som verver, da går vervepremien til utstyr som foreningen bruker i sitt arbeid og aktiviteter for medlemmene.

Medlemskap i Ås JFF (med tidsskriftet Jakt og Fiske) koster i 2023 kr 890,- for voksne, kr 405,- for ungdom (t.o.m. fylte 25 år) og kr. 395 for sidemedlem. Familiemedlemskap kr 1110,- 

Kursgjennomføring og pensum:

Obligatoriske leksjoner må følges (leksjon 1 og 2 og utedagene leksjon 3 og 4). Ved sykdom eller andre forfall må disse leksjonene tas på andre kurs. Studieforbundet Natur og Miljø har oversikt over planlagte og pågående kurs andre steder, se www.naturogmiljo.no.

E-samlinger: Inntil to av samling 5 til 9 kan tas som nettbasert undervisning på hjemmesiden til NACL (Naturconsult Larsson AS ) http://nacl.no/jegerprovedeltaker

Merk at samlingsnummer kan variere, sjekk derfor rett emne ved bruk av arbeidsbok eller gjennomføring på annet kurssted. Arbeidsbok kan lastes ned fra Studieforbundet Natur og Miljø, som også har oversikt over planlagte og pågående kurs andre steder. (www.naturogmiljo.no) Arbeidsbok: www.naturogmiljo.no/studieplaner/nr/5101.htm

Pensum dekkes av følgende lærebok (vi anbefaler siste utgave av læremateriellet):
- JEGERPRØVEN, utgiver NJFF, koster til veiledende pris kr. 398,- (50% rabatt for medlemmer).
- Den nye jegerprøveboka, utgiver Vigmostad og Bjørke, veil. kr. 399,-
- Lover og forskrifter (oppdatert 2022)– Hefte med viktigste lover og forskrifter, veil kr. 59,-

Inntil to av de ikke obligatoriske leksjonene 5 til 9 kan tas elektronisk på hjemmesiden til NACL (Naturconsult Larsson AS http://nacl.no/jegerprovedeltaker) mot å levere bestått e- lærings test fra leksjonen i etterkant. Alle kan med fordel prøve seg på nettsidene. På de ikke obligatoriske kveldene gjennomgår instruktørene flere bilder, filmsnutter og viktige eksempler fra egne opplevelser og erfaringer under jakt. 

NMBU, Husdyrbygget: Ligger like ved Rv. 152 ca. 800 m fra Korsegården i retning Ås sentrum. Innkjøring NMBU Vest. Besøksadresse Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås, Læresal H109.
H109, Husdyrfagbygningen, NMBU - MazeMap.

Ålerudmyra skytebane: Ligger i Kroer i Ås, adresse Kroerveien 585, 1540 Ås. Kjør mot Hobøl forbi Kroer kirke. Ca. 8 km etter avkjøring fra RV 152 i rundkjøringa øst for Ås sentrum, er skytebanen skiltet i bakken ned mot kommunegrensa til Hobøl. GPS-koordinatene til banen er: N 59 36,546, E 10 52,350.

Prestegårdsskogen: Ligger ved Årungens østside, kjør Kirkeveien nordover fra Meierikrysset og Syverudveien inn til venstre. Følg denne ned til og langs Årungen til parkering ved Årungen Rostadion

Deltagere under 18 år må ta med underskrevet samtykke fra foreldre/ foresatt om deltakelse i skyteøvelser.

Eksamen: Fra januar 2023 er jegerprøveeksamen appbasert. I appen skal du registrere deg, melde deg opp til eksamen, betale eksamensgebyret og holde oversikt over dine kurs og eksamensresultater. På eksamensdagen starter du eksamen i appen fra din enhet (mobil eller nettbrett). Du finner mere om dette hos Miljødirektoratet For Kursdeltakere i Jegerprøveeksamen (jegerproveeksamen.no). Kommunen har ansvar for eksamen. Eksamen gjennomføres samme sted som kurset for øvrig, sal H109 i Husdyrbygget på NMBU. Eksamen er elektronisk, og 50 spørsmål skal besvares i løpet av 50 minutter. Eksamen er bestått ved minst 40 rette svar. Du får svar om du har bestått eller ikke, straks etter innlevering. De som ikke består, kan gå opp til en ny prøve, men må betale gebyret på nytt.

Nytt om eksamen:

Egen mobiltelefon eller nettbrett
Deltagelse skal registreres for hver deltager. Instruktørens ansvar.
Ny påloggingslenke. Jegerprøven.no
Kan bare brukes fra Norge
Epost support@enovate.no tlf 400 02 138

Legg i kalender
KONTAKT

Pål Bergan

Tlf: 92846658

Del: