Her er resultatet av bukketrekning 2023

Vi har også i år fått tildelt en kvote på 25 rådyr fra Nesodden Kommune.

Publisert: 07. juni 2023 kl. 21.27

Sist oppdatert: 15. juli 2023 kl. 13.33

Rådyrjakten 2023

I et forsøk på å få en økt avskyting, vil det bli en ny ordning om tildeling av dyr blant jegerne i år. Vi kommer til å selge rene «bukkekort» fra 10. august, her er det begrenset tilgang og dersom man ikke feller bukken i bukkejakta blir dette bukkekortet automatisk til ordinært rådyrkort.

Anbefaler dere å lagre nummeret til Mette og Kjell da det er disse vi har ettersøksavtale med

Mette Fevang tlf: 996 23 657

Kjell Ødegård tlf: 907 63 414

HER ER LISTA PÅ HVEM SOM HAR DYR

Vi ønsker at dere samarbeide med andre som har kort i samme skog.

Om dere ønsker er Wehunt et bra hjelpemiddel, se bruksanvisning her

Bare å ta kontakt om det er noe dere lurer på.

Jaktutvalget stopper jakta dersom ønsket fellingsantall blir oppnådd.

Antall rene bukkekort blir som følgende:

To skog: 3 bukker

Bjørnemyr: 3 bukker

Svestad: 5 bukker

Det selges 7 kort i Svestad, 5 kort i Bjørnemyr og 5 kort i To skog.

Husk å vise til godkjent skytterprøve før 10. august.

Pris for «bukkekort» kr 800,- fra 10. august.

Ordinært rådyrkort 25. september- 23. desember

Kr 500,-

Jaktkort som før kr 300,-

Etter bukkejakta har vi satt en kvote på følgende:

To skog: 4 dyr

Bjørnemyr: 4 dyr

Svestad: 6 dyr

PÅMELDINGSFRIST 12. JUNI OG HUSK AT DETTE ER VIA HJEMMESIDEN I ÅR

FOR PÅMELDING TRYKK HER

Dette blir en prøveordning i år, men videreføres også neste år dersom det viser seg at dette fungerer godt.

Liste over de som får tildelt dyr i de ulike terrengene sammen med annen nødvendig informasjon, vil bli lagt ut på hjemmesiden etter jaktmøtet 16. juni og i god tid før jaktstart.

Felte rådyr skal umiddelbart rapporteres til en av Jaktutvalgets

medlemmer:

Leder Øyvind Johansen 90765580

Mail: oyvind@hagespesialisten.no

Henrik Jensen 95050536

Tommy Johansen 98033361

Påmelding er nå via hjemmesiden, med ønsket terreng, 1,2,3 prioritert og type kort. Det blir lagt opp til at alle i utgangspunktet får dyr i ønsket skog, også de som hadde dyr i fjor. Jaktutvalget setter en egen grense på antall fellinger i de ulike skogene og kan eventuelt fordele jegerne på de tre ulike terrengene dersom det er behov for det.

 

FELLESJAKT

 

Jaktutvalget arrangerer som tidligere år fellesjakt i Bjørnemyr/To skog lørdag 21. oktober og 25. november. Oppmøtested kunngjøres uken før jakta.

Her kan alle med rådyrkort møte opp, samt de med løst jaktkort, førstegangsjegere, årets jegerprøvedeltakere og andre som har lyst til å delta. Det vil være en jaktleder som organiserer gjennomføringen av jakta.

Disse to datoene er det kun fellesjakt som gjelder og annen individuell jaktskal ikke forekomme.

 

Lykke til med jakten!

 

Nesodden 7/6-2023

Øyvind Johansen/Leder Jaktutvalget