Innkalling til årsmøte

Styret ønsker velkommen til årsmøte! Sted: Tyristua Onsdag 8 mars 2023 kl.19.00

Publisert: 02. februar 2023 kl. 15.25

Sist oppdatert: 27. februar 2023 kl. 20.04

Endelig saksliste med vedlegg til Årsmøte.

Saksliste

Regnskap 2022

Budsjett 2023

Årsberetning

For styret i Nesodden Jeger- og fiskeforening

27 feb. 2023

Jostein Fylling

Leder