Årsmøte 2024

Årsmøte 2024 avholdes i kommunestyresalen mandag 26 februar.

Publisert: 22. januar 2024 kl. 20.24

Sist oppdatert: 05. februar 2024 kl. 21.33

Velkommen til årsmøte mandag 26 februar, kl 1900

På årsmøtet skal følgende behandles:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 5. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 6. Årsberetning fra styret og utvalgene
 7. Revidert regnskap for 2023
 8. Kontingent 2025
 9. Innkomne saker fra medlemmene m/styrets forslag til vedtak
10. Styrets forslag til årsplan og budsjett 2024
11. Valg (styre for 2024 og valgkomite for 2025

Årsmøtepapirene kan du lese her: 

Det blir enkel servering. 

Saker som ønskes tatt opp må være styre i hende senest 14 dager før møtet. 14 dager før. Ønsker du å foreslå navn på kandidater til valgkomiteen kan du sende disse til valgkomite@rjff.no

Velkommen