Årets skogsfugltaksering 2023

Publisert: 08. september 2023 kl. 07.11

Årets skogsfugltaksering har vist nedgang i skogsfuglbestanden i våre terreng. Jaktutvalget har derfor besluttet å innføre følgende begrensninger:

- Røy og orrhøne fredes.

- All hønsefugl fredes i sone 1 og 2.

- Det kan felles én tiur i hver av sonene 3, 4 og 5.

- Det kan ikke felles hønsefugl på dagskort.

- Felt skogsfugl skal uten opphold innrapporteres på sms til Anders på tlf. 40643663.

 

Mvh. Jaktutvalget