Dagskort elgjakt 2024

Publisert: 07. april 2024 kl. 18.46

Sist oppdatert: 07. april 2024 kl. 19.08

Dagskort elgjakt

For alle medlemmer med storviltprøve og som har deltatt på storviltjakt, førstegangsjeger på storviltjakt eller elgjakt, henvises til introjakt elgjakt:

LINK TIL SØKE INTROJAKT.

Elgjakten starter 7.oktober i år og varer i 2 uker.
Det er ikke elgjakt på lørdag og søndag, kun hverdager.
Ett medlem kan kjøpe maksimum 2 dagskort til sammen.

Dagskort selges på morgenen samme jaktdag. Påmelding senest kvelden før jaktdag til jaktleder på telefon: 91745190

Dagskort priser: 300,- for senior, 150,- for ungdom.

Skyter jeger med dagskort elg, tilfaller hode og hjertet skytter. Men gir ikke kjøttandel.


Mvh
Jaktutvalget