Ekstraordinær båndtvang

Ekstraordinær båndtvang

Publisert: 03. januar 2024 kl. 19.06

De siste dagers snøvær har medført spesielt store snømengder i kommunen. Snøforholdene, kombinert med kulde, er utfordrende for rådyr og annet vilt. Store og løse snømengder fører til at særlig rådyr trekker til områder med bedre mattilgang og fremkommelighet, slik som skiløyper, boligområder og brøytede veier. Under slike værforhold tærer viltet på begrensede energireserver, og er derfor ekstra sårbare. Kommunen har derfor besluttet å innføre ekstraordinær båndtvang i hele kommunen for å ivareta viltet.

Med hjemmel i lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund § 2, innføres båndtvang i hele kommunen og med umiddelbar virkning. Den ekstraordinære båndtvangen innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke de kan jage eller skade vilt, jf. hundeloven § 6.

I tråd med lokale forskriften § 3, omfatter vedtaket alle hunder med unntak av:

  • dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit
  • hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller organisert trening eller prøving for slik tjeneste
  • hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt
  • servicehund for funksjonshemmede

Ekstraordinær båndtvang gjelder også for hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går frem av det enkelte vedtaket for slik ekstraordinær båndtvang.

Den ekstraordinære båndtvangen gjelder inntil Nordre Follo kommune opphever den, eller når den ordinære båndtvangen trer i kraft 1. april.