Introjakt: Elgjakt 2024

Publisert: 07. april 2024 kl. 18.33

Sist oppdatert: 07. april 2024 kl. 19.31

Introjakt elgjakt.

Består av 2 deler, teoretisk del og praktisk jakt.
Teoretisk del (3timer) avholdes på Revehiet den 9.september, klokken 1800-2100.
Praktisk jakt avholdes fra og med 7.oktober og utover. Se aktivitetskalender!

Priser:
Innen og utenbygds jeger medlem i Ski JFF
Teoridel 3 timer
Senior kr 200
Ungdom kr 100

Praktisk del pr jakt dag
Senior kr 300
Ungdom kr 150

Jeger IKKE medlem av Ski JFF (men medlem i NJFF)
Teoridel 3 timer
Senior kr 400
Ungdom kr 200

Praktisk del pr jakt dag
Senior kr 600
Ungdom kr 300

Deltagere må fylle krav til å jakte storvilt selvstendig. Deltagerne må ha eget våpen og ha
storviltprøven.

Søkeprioritering, rekkefølge:
Pri: 1.førstegangsjeger ingen erfaring, 2.førstegangsjeger art og 3.alle andre.
Loddtrekning ved flere søkere innen samme prioritet.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt på: jaktutvalget@skijff.no
Link til søknaden:
LINK
Søknadsfrist er 31. august


Med vennlig hilsen
Jaktutvalget