Arealgodtgjørelsen til grunneierne er overført konto den 15. november

2023
Godtgjørelsen er kr 1,95 per dekar for elg og kr 0,30 for småvilt + m.v.a. Utbetalingen vil da bli kr 2,80 pr dekar, inkl. m.v.a. til grunniere som har meldt inn begge deler.

Husk å hente ut kopi av bilag fra din bankkonto.