Kortsalg Rådyr 2023 og Nye Rådyrkart
 

Selges hos:
Odd Arne Simensen, Sørskogbygdvegen 801.

Tlf.: 416 15 768 - darnen@online.no

Bukk Arne Nordstad 2.jpeg
Foto: Arne Nordstad

 

Mal for Registrering av skutt rådyr
Appen sett og skutt kan også lastes ned. (Google play).

Jaktkortsalget for vanlig rådyrjakt starter 1. september.
Jakttid 2. oktober - 23. desember.
Noen av Rådyrfeltene har vi endret noe på grensene og endret nummer på de fleste jaktfeltene - ca lik elgjaktfeltene.

Vipps betaling skal kun skje ved kjøp av jaktkort hos kortselger.

På Hjemmesiden:
Se Jaktkart i Sørskogbygda, der ligger også utskrift av rådyrjaktfeltene.
Se Kortselgere m.m. under fanen, - bilde av bjørn.

Se kartene nedenfor:

Rådyrfelt Vestre Sørskogbygda 2023
Rådyrfelt Østre Sørskogbygda 2023

Priser på jaktkort 2023

Felte bukker

Felte bukker per 23. september 2023:
15 stk.

Jaktfelt   1 = 6 Såsæterhøgda/Uthuslia
Jaktfelt   4 = 1 Olbergsveen/Lisjøen
Jaktfelt   2 = 1 Skuruberget
Jaktfelt   5 = 3 Lia
Jaktfelt   7 = 2 Kynndalen
Jaktfelt 21 = 2 Bergeberget

Felte rådyr i 2. periode.

2 V. Bukker      Jaktfelt 1 og 2
3 V. Geiter        Jaktfelt 1, 5 og 21
1 Bukk killing   Jaktfelt 7
2 Geit killinger Jaktfelt 7 og 14

Totalt felt hittil i år: 23 dyr.