Trening, Storviltprøver, Jaktskyting, Resultater

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

Åpningstider på skytebanen:

Åpningstider på Kynndalen

Treningskvelder Elgbanen 2024

Storviltprøver Kynndalen 2024 - Skytterlaget

Priser 2024: 
Medlem pr treningskveld: 50,- 
Ikke-medlem pr treningskveld: 100,- 
Årsavgift trening riflebanen for medlemmer: 500,-

Treningsavgift på Riflebanen 2024 - Lik 2022.