Bjørn Grønvold, Vang JFF, er Årets Ildsjel 2022

Prisen vil bli utdelt i lokalene til Vang JFF ved en passende anledning i nær fremtid. Prisen "Årets ildsjel" deles ut årlig av firmaet Skytterlinken AS.

Publisert: 13. januar 2023 kl. 15.55

Sist oppdatert: 13. januar 2023 kl. 16.00

"Bjørn Grønvold, Vang JFF, er Årets Ildsjel 2022. Han er den første ildsjelen tilknyttet Norges Jeger og Fiskeforbund som mottar den gjeve prisen. Han ble nominert for lang og tro tjeneste for skyttersaken og sitt frivillige arbeid, over 40 år, for Vang JFF.

En enstemmig jury kom frem til at han skal få prisen for sin iherdige innsats, sommer som vinter, at han har lagt til rette for trening, øvelsesskyting til jakt, obligatoriske skyteprøver, stevner og rekruttering av nye skyttere. I tillegg har han stått bak alt fra utarbeidelse av dugnadslister, skaffe folk til ulike oppgaver på stevner, klargjøring av skiver til trening, vedlikehold og bemanning av banen. Det må også nevnes at Grønvold var en viktig pådriver da Vang JFF arrangerte NM Jaktfelt i 2001 og NM Elgbane i 2019. I mellomtiden organiserte han en egen kvinnesatsing som resulterte i at Vang JFF hadde hele 20 kvinner med på NM Jaktfelt i Løiten 2013!! Nå er han i gang med en egen satsing på ungdomskyttere til NM på Tynset til våren.

Prisen vil bli utdelt i lokalene til Vang JFF ved en passende anledning i nær fremtid.

Prisen "Årets ildsjel" deles ut årlig av firmaet Skytterlinken AS. Den gis til ildsjeler i skytterlag, samlag, lag, klubb eller forening innen skytesporten og består av et trofe, et diplom og en verdisjekk til ildsjelens skytterlag. En jury, bestående av ansatte i Skytterlinken AS, vurderer kandidater ut fra nominasjoner sendt inn i en forutgående nominasjonsperiode. Nominasjonens innhold danner grunnlag for drøftingene i juryen og veier tungt i utvelgelsesprosessen. Prisen ble første gang utdelt for året 2012. Det var i år nominert 9 ildsjeler fra Grimstad i sør til Harstad i nord"

 

Bjørn årets ildskjel skytterlinken.jpg