Innkalling årsmøte 2024 BJF

Da er det tid for årsmøte i Bergens Jæger & Fiskerforening

Publisert: 05. februar 2024 kl. 20.13

Sist oppdatert: 18. mars 2024 kl. 11.03

Årsmøtet for BJF 2024 vil bli avholdt i Fana Skytterlag sine lokaler.

Torsdag 21.mars kl 19.00
Adresse: Skeieveien 120, 5239 Rådal

Oppmøte kl.18.30. Vis medlemsbevis uoppfordret.

Vi ønsker forhåndspåmelding i forkant grunnet plassbegrensing.
Passerer vi 100 påmeldte må vi bytte lokasjon.
Påmelding senest en uke i forkant på lenke under her:

Påmelding


Saker til årsmøtet må være skriftlig i hende til styret innen 7.mars, sendes på e-post til post@bjf.no

Årsmelding og øvrige saksdokumenter blir publisert digitalt på foreningens hjemmeside senest en uke i forkant.

 

SAKSLISTE

1. Konstituering av møte
2. Årsmelding 2023
3. Revidert regnskap 2023
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
5. Retningslinjer for drift
6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
7.Styrets forslag til årsplan og budsjett
8. Styrets forslag til kontingentnivå
9. Valg av styre / styremedlemmer.                                                               10. Valg av medlemmer til utvalg
11. Valg av valgkomite 1 medlem
12. Valg av revisor
13. Eventuelle æresmedlemmer
14. Eventuelle vedtektsendringer i henhold til NJFFs norm

Her er Årsmelding BJF 2023

Vedlegg 1 til Årsmelding, årsregnskap 2023

Vedlegg 2, instruks valgkomite

Årsrapport fra Linn Vassbotn

Vell møtt!
mvh
Styret