Fellesjakt Rødlien

Info ang mail fra NJFF

Info ang. mail fra NJFF om medlemsskap

Publisert: 31. desember 2023 kl. 12.06

Som mange av dere kanskje vet, så skal Åsane JF ut av NJFF.

Derfor har mange av dere som enten har sidemedlemskap eller hovedmedlemskap hos Åsane, i dag fått en e-post om opphør av medlemskap.

Dette er en automatisk e-post fra deres CRM system. Dvs at dersom dere er sidemedlem eller har tilknyting til Åsane i tillegg til Bergen JF, så må dere tegne medlemskap på nytt.

Dette er noe som vi i BJF ikke rår over eller kan styre.

Vi beklager det inntruffne.

Vi ønsker med det samme å presisere at BJF fremdeles er tilknyttet NJFF som før.

Mvh
Styret i BJF