Søknad om hjortejakt for 2024

Som medlem av Stordøy JFL kan du søka om hjortejakt på Gruveeigedomen for jakta i 2024, og frista er 1.juni.

Publisert: 24. april 2024 kl. 21.42

Sist oppdatert: 07. mai 2024 kl. 21.27

Du kan søke på følgande hjortejakt som blir trukke på medlemsmøte i løpet av juni;

INTROJAKT
Introjakt på hjort i perioden 1. september til 5. september.

Introjakt er for førstegangsjegerar eller jegerar som ikkje har vore på hjortejakt før.

HJORTEJAKT FOR MEDLEMMER
Hjortejakt for medlemmer i perioden 6. september til 23. desember.

Her er reglane for tildeling av jakt:

  • Du må vera medlem i Stordøy JFL for å kunne søke på jakt på Gruveeigedomen
  • Alle må melde seg på trekning om jakt kvart år innan 1.juni 
  • Trekningen skal utføres i medlemsmøte SJFL seinast 30. juni
  • Ved tildelt jakt må du snarast melda frå om det ikkje passar, tilbod om jakt blir då gitt til første på varalista.
  • Får en jakt eit år ved trekning, eller jakt som vara blir ein ikkje med i trekning året etter. Ein blir da oppført som vara dette året, men kan delta på alle fellesjakter.

PÅMELDING TILjaktsjfl331@gmail.com

For spørsmål kontakt Svein Vesterheim, tlf. 45411430 eller mail: jaktsjfl331@gmail.com