Årsmøte

Innkalling til årsmøte for 2023 i Alstahaug & Leirfjord Jeger- og Fiskerforening

Publisert: 12. januar 2024 kl. 09.06

Sist oppdatert: 13. februar 2024 kl. 15.24

Vi ønsker å invitere til årsmøte onsdag 14. februar 2024, kl. 19:00 - 20:00.
Sted: Foreningens klubbhus i Novika. 


Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Årsberetning av styret og utvalgene
6. Regnskap for 2023
7. Forslag om styrehonorar
8. Styrets forslag til budsjett 2024
9. Innkommende saker fra medlemmene
10. Valg


Alle medlemmer oppfordres til å delta.

Velkommen!