Årsmøte

Publisert: 04. februar 2024 kl. 20.48

Sist oppdatert: 04. februar 2024 kl. 20.47

Årsmøte 2023 i Herøy Jeger- og Fiskerforening

 

Vi ønsker å invitere til årsmøte tirsdag 5. mars, klokken 18:30 

Møtet vil finne sted i kommunestyresalen ved Herøy rådhus. 

Saksliste:

1. Konstituering av møtet
2. Årsmelding for 2023
3. Revidert regnskap for 2023
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
6. Styrets forslag til årsplan og budsjett for 2024
7. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap.
8. Valg av styre i henhold til § 8 i foreningens vedtekter
9. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
10. Valg av valgkomite
11. Valg av revisorer
 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende minimum én uke før årsmøtet. Saker sendes til ruben.pettersen@hotmail.no.

 

Alle medlemmer oppfordres til å delta.