Styremøte 270122

Publisert: 02. februar 2022 kl. 11.03

Sist oppdatert: 02. februar 2022 kl. 13.26

Styremøte 27/1-22

Tilstede: Norma, Beate, Karl Erik, Trond, Werner, Ida

Sak 35 Påmelding årsmøte Nordland JFF. 17 mars,

· frist for å melde på er 12 februar

· Beate spør Steinar om å delta på fysisk møte, hvis det blir.

· Ida, Beate og Trond kan møte digitalt.

Sak 36 Nye vedtekter

· Det må utarbeides nye vedtekter for Sømna JFF, som er i samsvar med en vedtaksnorm som er vedtatt i NJFF`s landsmøte

· Gjennomgått og legges fram for årsmøte som skal vedta dem

Sak 37 Medlemskontigent 2023.

· Styre innstiller på lav sats.

Sak 38 Årsmøte 2022

· Dato for vårt årsmøte blir torsdag 10 mars 2022 kl 2000 på Skytebanen

· Mat; i år blir det karbonader og kaker. Karl Erik tar ansvar.

· Valg; Styreleder, Nestleder, sekretær er på valg. Beskjed til valgkomiteen, Ida gir beskjed

· Utvalg skal nå velges av årsmøte jf de nye vedtektene: skytebaneutvalg; 5 +1 vara, fiskeutvalg 3, juniorutvalg 3. Beate kontakter utvalgene.

Sak 39 Søke om båt i Holdandsvannet, «Mange båter, en nøkkel» i regi av DNT

· Det søkes på nytt, selv om vi fikk avslag i fjor.

Sak 40 Søke juniormidler Nordland JFF

· Beate søker.

Sak 41 Leie av huset med simulatorskyting

· Til barn: 250 – for å leie huset

· Simulator, 250 kr

· Forbehold om at noen er med som har hatt opplæring på bruk av simulatoren

Sak 42 Påmeldinger på nett;

· Vi fortsetter med forhåndspåmelding på nett, denne løsningen videreutvikles.

· Sømna JFF sin e-postadresse; det vurderes slik at det ikke utgjør noen trussel at Sømna JFF sin epost adresse er tilgjengelig for alle standplassledere

· Det vil bli kjørt opplæring på de nye programmene 4 ganger nå i vinter

Sak 43

· Terminlista er kommet ut til utvalgssiden, ingen kommentarer til den, den vedtas slik den står.

Sak 44 Ny søknad til «vår dag»?

· Beate søker hvis hun har kapasitet.

Møte slutt kl 2200