Kurs i habitattiltak i sjøaurebekkar

 • Fra:
  16.08.2024 kl. 17.00
 • Til:
  17.08.2024 kl. 16.00
 • Varighet:
  2 dager
 • Sted:
  Årdal
 • Pris:
  Gratis
 • Påmeldingsfrist:
  05.08.2024
 • Arrangør:

Vi har gleda av å invitere til kurs i habitattiltak i sjøaurebekkar i Årdal 16.-17.august 2024. Økonomisk stønad frå Vestland Fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestland gjer at kurs og overnatting er gratis.  

 

Kurslokale: kjem tilbake til

Overnatting: kjem tilbake til

Påmelding innan 5. august her

 

Ta med støvlar eller vadarar og hanskar. Ta med grafse og spade om du har

Arrangørar: Årdal jff, NJFF Sogn og Fjordane, Vestland Fylkeskommune, Statsforvaltaren i Sogn og Fjordane, Vestland Vassregion.

 

PROGRAM

 

Fredag 16.august

17.00 Velkommen og presentasjon ved Årdal jeger- og fiskerforening

17.10 Kort om kartleggingsprosjektet for sjøaurestatus og litt om vassdirektivet v/

Vestland  fylkeskommune

17.25 Kort om status for sjøaurebestander i Vestland ved Statsforvaltaren i Vestland

17.40 Kva er ein god sjøaurebekk? – sjøaurens biologi og habitatbruk v/biologisk

Konsulent, NORCE

18.15 Pause

18.30 Gode habitattiltak i ein sjøaurebekk i dårleg tilstand –v/ NORCE

19.15 Framgangsmåte for å gjennomføre tiltak: planlegging, søknadar, gjennomføring og etterarbeid. Vestland  fylkeskommune og Statsforvaltaren

19.30 Avslutning

20.00 Middag

 

Laudag 17.august

09.30 Oppmøte ute i felt 

Befaring og analyse av bekk

Gjennomføring av habitattiltak

11.30 Lunsj

12.30 Fortsette arbeidet i bekken

15.30 Oppsummering og avslutning

16.00 Heimreise

Legg i kalender
KONTAKT

Vidar Moen

Tlf: 91388642

Del: