MENY hamburgermeny Close-menu button

Ekstraordinært årsmøte 4 november

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte 4.november 2021. kl 20:00

I henhold til paragraf 10 i Vedtekter til Røros Jeger og Fiskeforening ønsker Styret å kalle inn til ekstraordinært årsmøte 4.november 2021. kl 20:00

Sted: Klekkeriet

 

SAK: Røros Jeger og Fiskerforening er innvilget spillemidler for oppføring av ny lerduebane og klubbhus ved Kvennhusbekken i Hådalen.
 

Tippemidler blir utbetalt i etterkant etter sluttføring av prosjekt og må derfor mellom finansieres med et lån fra RørosBanken.

 


 

Styret ber Årsmøtet om godkjennelse for å ta opp lån knyttet til bygging av nytt klubbhus og lerduebane ved Kvennhusbekken.

 

Mvh Styret RJFF