Dugnadspoeng til jakta

Reglene for opparbeidelse av dugnadspoeng, er endret etter vedtak på årsmøtet.

Publisert: 07. mars 2024 kl. 18.37

Bakgrunn: Vi må få opp dugnadsarbeidet på skytebanen, siden det nå er en liten håndfull som gjør hele jobben, og alt arbeidet sliter veldig på. I en forening så stor som vår, må flere delta.

Fra 2024 gjelder følgende:

Minstekrav for kjøp av jaktkort er som tidligere 2 dugnadpoeng. Dette gir også rett til å delta i trekningsmøtene for jaktkort.

Et dugnadspoeng er seks timers arbeid!

To dugnadspoeng gir to lodd i trekningen av jaktterreng på trekningsmøtene.

Ved å delta i flere dugnader, opparbeider man seg også flere lodd, med et ekstra lodd pr dugnadpoeng. Maksimalt kan man få ti lodd.

Dette gir større sjanser til å trekke de beste terrengene, siden alle opparbeidede lodd deltar i trekningen av terreng.

TIDLIGERE TREKNINGSMØTE

Tidlig trekningsmøte for bukkejakta gir større forutsigbarhet. Jegerne får god tid til å gjøre seg kjent med bukkene, finne poster, evt. rydde litt på post. Det blir derfor nye tider for trekning!

Trekningsmøte for bukkejakt i 2024 avholdes søndag 16.juni kl. 17.
Sted: Skytebanen BJFL haglestandplass.

Trekningsmøtet for ordinær rådyrjakt (jakttid fra 25/9) settes til søndag 8. september kl.17,
samme sted.

Deltar man ikke i trekningsmøtet, kan man kjøpe jaktkort og booke terreng tidligst en uke etter bukkejaktas start. Det kreves også da minimum 2 dugnadpoeng.

NYE MEDLEMMER MÅ HA DUGNAD

Tidligere har nye medlemmer, innmeldt etter 1.juni i jaktåret, sluppet kravet om dugnadpoeng ved kjøp av jaktkort. Dette gjelder fortsatt, men nye medlemmer får ikke lenger delta i trekningsmøtene uten samme regler for dugnadspoeng som øvrige medlemmer!

Fra 2024 gjelder derfor at også nye medlemmer må ha minst to dugnadspoeng for å delta på trekningsmøtene på lik linje med andre medlemmer. Dersom de ikke har opparbeidet seg dugnadspoeng, vil de ikke kunne kjøpe jaktkort og booke terreng før tidligst en uke etter jaktstart.

Dugnader publiseres på våre nettsider og facebook fortløpende ut over våren, og det er kun publiserte dugnader som gir poeng. Dugnader blant annet omfatter skytebanen vår, båter og utstyr, samt hytter Grønne stykket.