Ettersøksavtale

Vedlagt er ettersøksavtale for rådyr og hjortejakt i terreng Skien JFF disponerer. Ta kontakt med Kåre Sivertsen ved eventuelle spørsmål.

Publisert: 09. august 2022 kl. 19.50

43D5BEC8-08C3-4F63-8068-0ACFDAAD54CE.jpeg