MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt

Foreningen har mange aktive jegere, og det drives rekruttering med egne aktiviteter for ungdom og ferske jegere.

Foreningen disponerer femten jaktterreng som leies ut til foreningens medlemmer. Med gyldig jaktkort kan disse terrengene bestilles gjennom en egen nettside.

Her kan det jaktes småvilt innenfor de jakttider og regler som gjelder. Medlemmer med sesongkort kan også jakte hjort på en felleskvote for foreningen.

For å hjelpe unge og ferske jegere i gang med karrieren, settes det hvert år opp egne introjakter. Her kan nye jegere få veiledning og guiding i ulike jaktformer. Introjaktene legges ut i aktiviteskalenderen.

NB! Les viktig informasjon om kjøp av jaktkort sesongen 2021 under Jaktportalen.

Sjekk status for felte hjort

Foreningen disponerer femten jaktterreng i ulike områder nord i Skien.

Last ned terrenggrenser til Garmin GPS her: Terreng Telemark.gdb

Viktig informasjon for jaktsesongen 2021

Jaktportalen har ikke lenger direkte kommunikasjon med betalingsløsningen PayPal. Dette medfører at jaktkortene må legges inn manuelt i jaktportalen. Det er derfor viktig at jaktkort kjøpes noen dager i forkant av når bestillingen av jakt skal legges inn. Jaktkort som er kjøpt bør være tilgjengelige i jaktportalen i løpet av 2 dager.

Dersom de ikke vises i jaktportalen etter 2 dager sendes en melding til:

Navn Telefon
Halvor Sagvolden 918 32 894
Geir Ove Garnes 936 46 170

 

Medlemmer som ikke har betalt medlemskap i foreningen slettes fra jaktportalen, og må da opprette ny bruker i jaktportalen.

Med gyldig jaktkort kan jaktterreng bestilles på Jaktportalen til Tjff.

Nye brukere anbefales å se gjennom brukerveiledning til jaktportalen.

Hjortejakta starter 1.september og varer til 23.desember.

Hjortejakten er organisert i et storvald med flere involverte jaktlag. Kvoten som er tildelt vår forening for 2021 er tre dyr.

Jegere med sesongkort kan jakte hjort i terrengene i Garvannsområdet. Dette er

  • Terreng 1 - Valeseter
  • Terreng 2 - Persholknatten
  • Terreng 3 - Hestefjell
  • Terreng 4 - Vestre Hoppefjell
  • Terreng 5 - Årefjell
  • Terreng 6 - Kjerringfjell og 
  • Terreng 7 - Østre Hoppefjell

Tildelt kvote:

Type dyr Tildelt kvote
Spissbukk 1
Hind 1
Kalv 1

Kalv skal skytes før hind.

Sjekk status for felte dyr på hjemmesiden før hver jakt.

Ved hjortejakt skal det rapporteres på sett hjort. Dette gjøres i rapporteringsdelen i jaktportalen, og alle jegere som har vært med skal rapportere for seg selv.

Felles dyr skal umiddelbart rapporteres til Løvenskiold Fossum. Det skal også sendes melding til

Erik Stubberød på tlf: 91 71 87 66 slik at kvoten kan oppdateres.

Alle underkjever av hjort skal leveres inn til Løvenskiold Fossum, også underkjever til kalv. Det er nok med den ene kjevehalvdelen + fortennene. Kjevene skal kokes, renses og merkes. Merkelapper fås ved å kontakte Skien kommune eller Løvenskiold Fossum. 

Det skal ikke betales for hjortejakta dersom det ikke felles dyr. Fellingsavgift betales etter felt vilt og priser oppgitt på nettsiden.

Ved felling av feil dyr ilegges et gebyr på kr 40.000,-

Priser for jaktkort

Type kort Jaktbart vilt

Pris

Dagskort Småvilt kr 400,-
Gjestekort - for jakt med medlem. Småvilt kr 500,-
     
Sesongkort Småvilt, hjort kr 3250,-
Sesongkort - ungdom Småvilt, hjort kr 2000,-

NB! Ubrukte jaktkort blir ikke refundert.

Fellingsavgift hjortevilt

Type vilt Pris
Bukkejakt (tildeles ved egen søknad) kr 500,-
Spissbukk kr 3500,-
Hind kr 3500,-
Hjortekalv kr 2000,-

 

For adgang til jakt må det løses gyldig jaktkort, og jaktterreng må være tildelt i jaktportalen. I tillegg skal jegeren ha med dokumentasjon på betalt jegeravgift, og godkjent skyteprøve ved storviltjakt.

Jegere som ønsker å jakte hjort må før jakt sjekke status på foreningens kvote. Se egen informasjon om storviltjakt.

Jaktbart vilt

Type kort Jaktbart vilt
Dagskort Småvilt, inkl. rådyr
Gjestekort - for jakt med medlem. Småvilt, inkl. rådyr
   
Sesongkort Småvilt inkl. rådyr, hjort
Sesongkort - ungdom Småvilt inkl. rådyr, hjort

Ved skadeskyting

Foreningen har en kollektiv ettersøksavtale. Denne må også medbringes under jakt, for raskt å kunne tilkalle ettersøksjeger ved skadeskyting. Ettesøksavtalen lastes ned her.

Resultatløst ettersøk skal meldes til Erik Stubberød og kommunen eller politiet ved utløpet av den dagen skadeskytingen fant sted. Etter utløpet av 1. dag skal kommunen avgjøre videre gang i ettersøket. 

Ved skadeskyting kan følgende kontaktes:

Kontakt   Telefon
Erik Stubberød Tjff 91 71 87 66
Eigil Movik Skien kommune 99 69 10 83
Espen Nordstrand Skien kommune 41 50 94 27
Politiet   02800

Loggføring hos politiet er bare aktuelt hvis en ikke skulle få kontakt med de to første.

Rapportering etter endt jakt og ved felling av hjort og rådyr

Ved hjortejakt skal det rapporteres på sett hjort. Dette gjøres i rapporteringsdelen i jaktportalen, og alle jegere som har vært med skal rapportere for seg selv.

Felt vilt Rapporter Til
Småvilt Art og antall etter endt jakt. Jaktportalen
     
Rådyr og hjort

Rapporteres umiddelbart etter felling med mobilmelding:
- bilde av felt vilt
- hvor dyret er felt
- forening jegeren tilhører
- navn på jeger
- dato og klokkeslett

Alle kjever av hjort skal leveres inn til Løvenskiold Fossum.

Hanne
Løvenskiold Fossum
tlf. 909 22 831

Erik Stubberød
Jaktutvelger Tjff
tlf. 91718766

Bomnøkler og kjøretillatelse

Det følger med en nøkkel ved hvert av terrengene.

Nøklene hentes på Wattenberg Shell samme dag det skal jaktes. De henger i et nøkkelskap med kodelås i gangen til  høyre for hoveddøren.

Det skal kvitteres ut for nøkkel med dato  ut, dato inn, navn og telefonnummer. Nøkkelavgift på kr 10,- legges i glasset inne i nøkkelskapet.

Nøklene kan hentes og leveres hele døgnet siden bensinstasjon er døgnåpen. Nøklene bør leveres tilbake umiddelbart etter endt jakt og senest kl 22.00.

Båten på Eiangen brukes i forbindelse med jakt i terreng 10, og nøkkelen til denne henger sammen med bomnøkkel og kjøretilltatelse for dette terrenget.

Medlemmet står ansvarlig for nøkler. Gebyr for mistet nøkkel kr 1000.

Jakt- og terrengutvalget
Leder Erik Stubberød 917 18 766
  Geir Ove Garnes 936 46 170
  Ove Gullhaug 911 97 195
  Jan Eskeland 971 90 641

Ønsker du som fersk jeger en omvisning i terrengene kan du ta kontakt med Ove Gullhaug.

Foreningen arrangerer fellesjakter, introjakter og egne fellesjakter for jenter. Se aktivitetskalender for mer informasjon.

Hvis hunden din har kommet bort i et av våre terrenger kan du ta kontakt med leder av jaktutvalget.

Aktivitetskalender

Tilpass søket for aktivitet og kurs

Snarveier
Velg tidspunkt

Telemark jeger- og fiskerforening