Jakt

Foreningen har mange aktive jegere, og det drives rekruttering med egne aktiviteter for ungdom og ferske jegere.

Telemark jeger- og fiskerforening har inngått avtale om å leie et samlet areal på rundt 100 000 dekar som strekker seg fra Valebøvegen i sør og opp til Eiangen. På dette området vil vi tilby jakt på småvilt, rådyr og hjort.

Det vil også bli et tilbud om å trene jakthunder i en periode fram til jaktsesongen starter.

Medlemmene får jakttilbudet gjennom en ny webportal

Inngangsbilletten for å få tilgang til tilbudet er et medlemskap i Telemark jeger- og fiskerforening. Hovedmedlemmer er sidestilt med de øvrige medlemskategoriene familie-, ungdoms- og sidemedlem. Det er laget en ny webportal med en nettbutikkløsing som samtidig brukes for å regulerer jakttrykket. I webportalen kan medlemmer kjøpe jaktkort, bestille jakt og levere jaktrapport i etterkant.

Den samme webportalen vil bli også bli brukt for å leie ut hytten og båtene foreningen disponerer.

Telemarkjff.no - Vår nye jakt- og friluftsportal External-link icon

Status felte dyr i hjortejakta 2023

Jegere har plikt til å gjøre seg kjent med gjenværende kvote før start på hver jakt.

Klikk på knappen under for å se status for felte hjort i foreningen.

Felte hjort 2023

Opplegget for og gjennomføringen av jakten skal ivareta artsmangfold og  produktivitet for alt vilt. Det innebærer at det er innført egne kvoter og jakttider.

Medlemmer som kjøper jaktkort i vår forening plikter seg til å sette seg inn i og følge de bestemmelsene som grunneieren og foreningen har satt for jakten.

For jaktutøvelse gjelder:

 • Jakttider for aktuelle arter skal overholdes
 • Det skal brukes ammunisjon som er lovlig for det aktuelle viltet
 • Jakten, inkludert bruk og transport av våpen, skal utøves i samsvar med våpenloven, viltloven og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.
 • Jaktutøvelsen må på ingen måte være til hinder eller sjenanse for skogsdrift eller grunneiers storviltjakt. Dette vil foreningen informere jegerne om på njff.no/telemark/telemark og telemarkjff.no.
 • Grensene for jaktterrengene er tilgjengelig på ulike måter; kart for print, kartapplikasjon for mobil og elektronisk kartfil for Garmins GPSer. Det er jegerens ansvar å overholde grensene for jaktterrenget man har blitt tildelt.
 • Hver jeger skal levere egen rapport på telemarkjff.no etter endt jakt. Det skal leveres rapport selv om man ikke har fått fangst.
 • Det skal også rapporteres på sett hjort.
 • Det er maksimalt 4 jegere som kan jakte sammen på et terreng. Alle jegere må ha kjøpt jaktkort, booke seg inn på det aktuelle terrenget og levere rapport etter endt jakt.
 • Jegere skal bære med seg jaktkort, jegeravgift, våpenkort og evt. ettersøksavtale, og er pliktig til å vise fram dette til jaktoppsynet.
 • Ved høye fellingstall i løpet av sesongen kan det innføres begrensninger på enkelte terreng og viltarter.
 • Kjøretillatelsen som følger med terrenget skal legges synlig i bilens frontrute.
 • Det kan kun kjøres en bil per kjøretillatelse. Jegere som jakter sammen må praktisere samkjøring.

Jakt på småvilt inkludert rådyr sesongen 2023/2024

 • Det kan kun skytes to orrfugl/storfugl per jeger per jaktdag.
 • Brunfugl av orrfugl/storfugl er fredet fra 1.november.
 • Det er ikke tillatt å felle rype.
 • Det kan felles rådyr på småviltkort.
 • Felt rådyr skal rapporteres med terrengnummer, type dyr, bilde og stedsangivelse til jaktutvalget på mobil 917 18 766. Det skal i tillegg rapporteres på telemarkjff.no på ordinær måte.

Hjortejakt sesongen 2023

 • Det kan jaktes etter kalv, hind, spissbukk og voksen bukk inntil 6 tagger.
 • Før jakt skal tilgjengelig kvote sjekkes på njff.no/telemark/telemark
 • Felt hjort skal straks rapporteres med terrengnummer, type dyr, bilde og stedsangivelse til jaktutvalget på mobil 917 18 766. Det skal i tillegg rapporteres på telemarkjff.no på ordinær måte.
 • Det skal tas vevsprøver og møkkprøver av alle felte hjort. Møkkprøven kan tas av dyret på fallet, mens vevsprøven skal tas på slakteriet på Løvenskiold Fossum. Avtal vevsprøve med Kjetil Stubberød på telefon 905 64 234.
 • Det skal leveres hele underkjever for alle felte dyr. Disse skal være flådd og rengjort. Avtale for levering av kjever gjøres til jaktutvalget på mobil 917 18 766.
 • Ved felling skal det betales en fellingspris.
Fellingspriser for jaktsesongen 2023
Type dyrAvgift til kommunenFellingspris grunneierSum fellingspris
Bukk, inntil seks taggerkr 450,-kr 3 500,-kr 3 950,-
Hindkr 450,-kr 3 500,-kr 3 950,-
Kalvkr 270,-kr 2 000,-kr 2 270,-

Adkomst og kjøretillatelse

Sammen med jaktretten til et terreng følger det også en kjøretillatelse og bomnøkkel til de aktuelle vegene som kan benyttes. Hvilke veger som er tilgjengelig finner du ut ved å lese terrengbeskrivelsen på telemarkjff.no.

Det er viktig å merke seg at kjøretillatelsen gjelder for kun en bil. Dersom flere jakter sammen må man samkjøre inne på vegnettet.

Bomnøklene hentes ut fra et nøkkelskap inne på YX 7-Eleven Wattenberg Risingvegen 9 i Skien. Koden til nøkkelskapet står i epost for bekreftelsen av tildelt jaktterreng. Nøklene hentes ut på morgenen før jakt og skal henges tilbake senest kl 22.

 

 

 

Foreningen har inngått ettersøksavtale med tre ekvipasjer for 2023. Disse avtalene er tilgjengelige for medlemmene. Ved et faktisk ettersøk skal jegeren godtgjøre ekvipasjen direkte.

Minst en av avtalene må medbringes under jakt.

EkvipasjeTelefonAvtale
Jon Eliassen911 39 812Ettersøksavtale 2023 - Eliassen
Jan Vidar Dale951 12 525Ettersøksavtale 2023 - Dale
Geir Ove Garnes

936 46 170/
908 85 028

Ettersøksavtale 2023 - Garnes

 

Det er laget kart over hvert jaktterreng. Disse kan lastes ned fra jakt- og friluftsportalen telemarkjff.no.

Alle jaktterrengen kan også lastes inn på GPS-enhetene fra Garmin. Last dem ned med veiledning fra lenken under:

Dersom du vil se alle terrengene samlet i et kart kan du klikke deg inn på denne lenken: Kart over jaktterreng

Jakt- og terrengutvalget
Leder Erik Stubberød 917 18 766
  Geir Ove Garnes 936 46 170
  Ove Gullhaug 911 97 195
  Jan Eskeland 971 90 641

Ønsker du som fersk jeger en omvisning i terrengene kan du ta kontakt med Ove Gullhaug.

Foreningen arrangerer fellesjakter, introjakter og egne fellesjakter for jenter. Se aktivitetskalender for mer informasjon.

Hvis hunden din har kommet bort i et av våre terrenger kan du ta kontakt med leder av jaktutvalget.

Aktivitetskalender

Tilpass søket for aktivitet og kurs

Snarveier
Velg tidspunkt

Telemark jeger- og fiskerforening