Trekning av båten - en vinner er kåret!

Som tidligere informert om har foreningen gått til innkjøp av ny båt, og selger derfor den gamle. Båten ble lagt ut som "medlemstilbud" gi medlemmer mulighet for å kjøpe den. Til fast avklart pris kr 10.000,-. Frist for å melde interesse er nå gått ut og hele 8 medlemmer meldte seg til trekning. Denne er nå gjennomført av styret og den heldige vinner er: Arnvid Sejnæs. Gratulerer med ny båt Arnvid.

Publisert 13. februar 2023 kl. 13.36

Minner om at når vi får den nye båten, så vil denne, foruten de dager den er opptatt med kultivering/kalking osv., være til utlån for medlemmer i foreningen. 

Mer info om hvordan utlån organiseres kommer. 

 

IMG_0178.jpg
IMG_0179.jpg
IMG_0180.jpg
IMG_0181.jpg
IMG_0183.jpg