Fylkescamp/familiecamp

Vi arrangerer familiecamp på vakre Malmøya i Viksfjorden utenfor Larvik. Fokus på fiske, friluftsliv og andre spennende aktiviteter for barn og ungdom med foresatte fra hele Vestfold. Vi overnatter i telt fra fredag til søndag. Det vil bli båt transport ut til øya. Parkering ved Seilerhytta/Ødegården. Campen er gratis for medlemmer inkludert mat, men det må påregnes en parkeringsavgift. Det vil blir lagt ut mer utfyllende informasjon som en nyhetssak på vår hjemmeside i god tid før campen. Spørsmål kan stilles til regionsekretær Øystein Rønning, tlf 95763666, eller leder i Tjølling JFF, Geir Uno Dreng tlf 91152945.

Legg i kalender
KONTAKT

Øystein Cock Rønning

Tlf: 95763666

Del: