Min Jegerdokumentasjon 2024

Viktig!!! Ny APP må lastes ned.

Publisert: 29. april 2024 kl. 08.25

"Min jegerdokumentasjon" må oppdateres

Det er foretatt en ganske vesentlig endring i «Min Jegerdokumentasjon», og før 1. juni kreves det at jegere har nyeste versjon av appen. Vi viser deg hvordan du går fram.

Se fremgangsmåte her.